2024. aastal avatakse Kärdla linnasüdames uus riigi- ja kohtumaja, kuhu kavandatakse kaasaegset ühistöökeskkonda koos paindliku ruumiprogrammiga. Riigimajja kavandatakse tööruume ühtekokku kuni 17 erinevale asutusele.

4.-8. oktoobrini viivad Rakendusliku Antropoloogia Keskuse (RAK) antropoloogid saarel läbi intervjuusid ning paikvaatlusi riigimajja kolivate asutuste töötajatega. Järgmise aasta veebruarikuuks valmiva analüüsi eesmärk on koosloomeliselt leida võimalikud parimad lahendused rajatava Kärdla riigi- ja kohtumaja ühistöökeskkonna väljatöötamiseks.

Esialgse plaani kohaselt kolib riigimajja ühtekokku kuni 17 erinevat asutust, mis tähendab vajadust umbes 70-80 töökoha järele. Samuti on järjest päevakajalisem kaugtöökohtade olemasolu. “Viime uuringu jaoks läbi kokku 23 süvaintervjuud kõigi riigimajja kolivate asutuste juures. Lisanduvad veel lühiintervjuud ning seitsme erineva asutuse puhul ka paikvaatlused nende tänases töökeskkonnas. Süveneme töötajate ootustesse ning nende igapäevasesse tegelikku töökäitumisse,“ ütles RAKi projektijuht, antropoloog Sigrid Solnik. “Selle kõrval kaardistame ka klienditeekonnad, et kaetud oleks nii teenusepakkuja kui selle tarbijate vajadused. Ligipääsetavus ja kasutajamugavus on olulised märksõnad, millest lähtuda,” lisas Solnik.

„Riigi Kinnisvara AS ja Rahandusministeeriumi koostöös rajatava riigimaja eesmärk on luua tingimused kvaliteetsete avalike teenuste toimimiseks, võimaldades neile lihtsat ligipääsu ning suurendades samaaegselt ka asutustevahelist sünergiat,“ sõnas Riigi Kinnisvara projektidirektor Kärt Vabrit.

Tulevane riigi- ja kohtumaja kavandatakse aadressile Hiiu tänav 1a koos ümbritseva avaliku ala turu paviljonidega. Kärdla keskväljaku vahetusse lähedusse kerkiva hoone arhitektuurse lahenduse loovad avaliku arhitektuurikonkursi tulemusel Karisma arhitektid ideekavandi “Pruht” järgi. Kärdla riigi- ja kohtumaja projekteerimistööd on plaanitud järgmisse aastasse ning antropoloogidelt saadava sisendi eesmärk on leida ruumilahendus, mis toetab teenuste pakkumist ning piirkonna inimeste ootusi. Koostöös Rahandusministeeriumiga rajab Riigi Kinnisvara Eestisse 18 riigimaja 13 erinevas maakonnas, millest 4 on juba valminud – Viljandi, Rakvere, Jõhvi ja Jõgeva riigimaja.