Riigi Kinnisvara koostöös Siseministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi leidmaks parimad kunstiteoste ideelahendused Valga politseihoone esimese korruse eesruumide seintele.

Plaanitavad kunstiteosed peavad esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobivad ning kohased politseihoonesse nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Märksõnadeks on kaasaegsus, esinduslikkus, inimlikkus ja turvatunne. Teosed võivad ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale. Loodavate taieste tehnika ja materjal on vaba.

2021. aasta suvel valmiv Valga politseihoone asub Puiestee tänav 4. Hoonesse on planeeritud Politsei- ja Piirivalveameti töö- ja teenistusruumid, arestimaja ning kriminaalhooldus. 1968. aastal piki Puiestee tänavat rajatud kolme maapealse korrusega hoonetiib rekonstrueeritakse. Tänavaga ristiolev korduvalt ümberehitatud hooneosa lammutatakse ja selle asemele rajatakse uus tänapäeva vajadustele vastav töökeskkond. Valga politseihoone rekonstrueerimisprojekti koostas Kuubik Projekt OÜ.

Žüriisse kuuluvad Valga politseihoone arhitekt Anu Kulbach, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Maria-Kristiina Ulas ja Mihkel Maripuu, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Kristina Jõekalda ja Marten Esko, siseministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli ning hääletusõiguseta tehnilised eksperdid Priit Pitsi Politsei- ja Piirivalveametist ja Urmas Vahi Riigi Kinnisvarast.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 32 300 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 800 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 25. august 2020 kell 15.00. Võistlusjuhend on kättesaadav Riigi Kinnisvara kodulehel www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.

Riigi Kinnisvara korraldatud kunstiteoste tellimise konkursside tulemustel on 2019. aastast alates valminud:

Kunstiteoste tellimise seaduse kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.