Valgas peeti politseihoones sarikapidu, millega tähistati hoone maksimaalse kõrguse saavutamist. Piduliku sündmuse eesmärgiks on kostitada ja tänada ehitajaid, luues rahvapärimuse kohaselt seeläbi head suhted majavaimuga ning tagades hoonele hea õnne. 3,4 miljonit eurot (lisandub käibemaks) maksev Valga politseihoone valmib järgmise aasta kevadel. 

„Meil on hea meel tõdeda, et Valga politseimaja hoone ehitaja ja teised osalised on olnud väga tublid ning hoone ehitus on COVID-19-le vaatamata sujunud tõrgeteta. Usume ja loodame, et see hea koostöö ja ehitustempo jätkub ning piirilinn ja eeskätt seal tegutsevad korrakaitsjad saavad uued ruumid kokkulepitud tähtajaks. Valga politseijaoskonna planeerimine on kestnud pikalt, kuid 2020. aastal oleme jõudnud asetada antud hoonele nurgakivi ja nüüd toimub juba sarikapidu. Viimane annab kindluse, et hoone, mida piirkonna politseiametnikud on pikalt oodanud, valmib tähtaegselt,“ märkis Siseministeeriumi varade valdkonna juht Raino Sepp.

Politsei- ja Piirivalve töötajate töötingimuste kaasajastamiseks rekonstrueeritakse 1550 ruutmeetrine Valga politseihoone, milles hakkavad paiknema Politsei- ja Piirivalveameti, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja Vanglateenistuse kriminaalhoolduse töö- ja teenistusruumid.

Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger ütles, et politseihoone rekonstrueerimise peamine eesmärk on oluliselt parandada politseinike, piirivalvurite ja teiste riigitöötajate töötingimusi, samuti paranevad märgatavalt hoone funktsionaalsus, energiatõhusus ning sisekliima. „Soovime luua meie riigiasutustele vajadusi ja võimalusi arvestades parimad töökeskkonnad, mis toetaksid meie kliente nende tegevusvaldkondades,“ lisas Mäger.

Ehitustöid teostab Embach Ehitus ning omanikujärelevalvet Keskkonnaprojekt. Valga politseihoone rekonstrueerimise projekteeris Kuubik Projekt, arhitektiks on Anu Kulbach ning sisearhitekt Ivo Rannaste.  Projekteerimisega alustati sügisel 2018, ehitusleping sõlmiti käesoleva aasta alguses.

Embach Ehituse juhatuse esimees Andres Salusaar tõdes, et ehitustööd kulgevad vastavalt kokkulepitud ajagraafikule. „Koostöö Riigi Kinnisvara AS-i ning Valga Politsei- ja Piirivalveametiga on hea ja konstruktiivne, nagu kogenud partneritega tavapäraselt. Valminud hoone anname tellijale üle tähtaegselt,“ lisas Salusaar.

Valgas rekonstrueeritakse terve politseihoone, sealjuures lammutatakse kaks kolmandikku praegusest mahust ja asendatakse uuega. Tööde käigus uuendatakse hoone funktsionaalsust, parandatakse selle kasutatavust ning suurendatakse turvalisust ning energiatõhusust.

„Nagu sarikapeo puhul kombeks, tänan minagi kõiki ehitajaid ja töömehi ning õnnitlen ühe olulise ehitusfaasi lõppu jõudmise puhul,“ lisas Valga vallavanem Ester Karuse. „Elan uue politseimaja valmimisele Puiestee tänaval jätkuvalt kaasa, soovin tegijatele jõudu edaspidiseks ja valmivale hoonele palju õnne ja vastupidavust.“

Riigi Kinnisvaral on koostöös Siseministeeriumi, Päästeameti ning PPA-ga töös lisaks Valga politseihoonele Lilleküla ja Uuemõisa päästehooned, Sillamäe Pääste ja Politsei ning Pärnu sisejulgeoleku ühishoone, samuti avati hiljuti Nõmme päästehoone.