Poolte vahel oli sõlmitud tähtajatu eluruumi üürileping. Üürileandja teatas üürnikule, et tõstab üüri 160 eurolt 1900 eurole kuus. Riigikohus selgitas, et tähtajatu üürilepingu puhul on üürileandjal õigus üüri tõsta ühepoolse avalduse tegemisega, kuid üürileanda peab arvestama, et üüri ühepoolne tõstmine peab olema põhjendatud ja toimuma seaduses sätestatud korras, et kaitsta üürniku kui üürisuhte nõrgema poole huve.

Üürileandja peab põhjendama, miks ta üüri tõstab ning näitama ka arvestuse, millel üüri tõstmine põhineb. See on vajalik selleks, et üürnikul oleks võimalik hinnata, kas eluruumi üüri tõstmine on ülemäärane või mitte. Samuti peab üürileandja ühepoolne üüri tõstmine olema majanduslikult põhjendatud. Põhjendatud ei ole, kui üürileandja märgib teates üüri tõstmise põhjusena üksnes seda, et uus üür on kooskõlas turuhinnaga. Üüri kooskõla turuhinnaga tuleb tõendada. Tuleb vahet teha eluruumide pikaajalisel üürilepingul ja majutusettevõtte ning puhkamiseks mõeldud ruumide üürilepingutel. Seetõttu ei ole alust pikaajalise üürilepingu puhul aluseks võtta booking.com.hindu, mille kaudu antakse üüripindu vaid lühiajaliselt üürile. Pikaajaline üürileping on üldjuhul soodsama üüriga. Selleks, et teha kindlaks lepingueseme turuhinnale vastava üüri suurus, tulnuks lähtuda mitte tulust, mida üürileandja oleks võinud saada lepingueset booking.com kaudu hooajaliselt üürile andes, vaid keskmisest üüritasust, mida üürileandja võiks saada, andes lepingu eset üürile tähtajatu üürilepingu alusel aasta ringi kasutamiseks.

Pille Pettai