Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles tänasel korteriühistute liidu teabepäeval, et riik on võtnud kursi koduomanike õiguste laiendamisele, näiteks jõustub 1. jaanuaril 2018 uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus.

“Vähem kui kahe aasta pärast jõustuv seadus on väga suure kaaluga, kuna puudutab sadu tuhandeid Eesti elanikke. Seetõttu on oluline enne seaduse jõustumist inimesi tulevatest muudatustest teavitada, mida on korteriühistute liit ka tegema asunud,” rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Minister tõi välja, et uus seadus muudab korteriühistu tegevuse korteriomanikule arusaadavamaks. Mõningate muudatusena märkis ta ära, et senisest selgemalt on välja toodud iga korteriomaniku õigus saada juhatuselt ühistu kohta teavet ja tutvuda ühistu dokumentidega. Samuti on selgemini paika pandud reeglid laenu võtmise ja hoone renoveerimise kohta ning näiteks korteriomaniku kohustus oma korterit kütta. Ühistul aga tekib võimalus nõuda võlglasest omanikule kuuluva ja väga suure hüpoteegiga korteri mahamüümist, et saada kätte tasumata vee- või küttearved. See suurendab korteriomanike vastutustunnet naabrite ees.

Justiitsministeerium tegeleb ministri sõnul ka sellega, et kaitsta õiguslikult tugevamalt neid ausaid koduomanikke, kes oma kortereid välja üürivad.

Lisaks rääkis minister ka sellest, et valitsus on koduomanike seisukohalt langetanud mitu sisulise kaaluga otsust. Esiteks, kavatseb valitsus esitada rahandusministeeriumi eestvedamisel seaduseelnõu, et liitsihtotstarbega kinnistute puhul rakendataks koduomanikest korteriomanike osale täies mahus kodualuse maamaksu vabastust. Teiseks, antakse õigus omavalitsustele vabastada kaasomanike puhul maamaksust kokku iga kaasomanike peale 1200 meetri eest tiheasustuses.

Samuti nimetas minister seda, et valitsus jätkab korterelamute renoveerimisprogrammiga Euroopa Liidu struktuurvahendite eest ja sellest aastast kehtib lasterikaste perede kodutoetus kodu remontimiseks või soetamiseks neljalapseliste perede asemel juba kolmelapselistele peredele.