Riigi Kinnisvara AS avaldas eile, 18.aprillil uued BIM (Building Information Modeling) nõuded projekteerimisele ja teostusmudeli koostamisele. Koostöös digitaalehituse klastri ja teiste valdkonna spetsialistidega koostatud mudelprojekteerimise nõuded kuuluvad RKAS-i “Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017” komplekti.

Uue juhendi ajendiks oli vajadus konkreetsemateks ja detailsemateks nõueteks, uute teemade (nt sisearhitektuur ja teostusmudel) täpsem defineerimine, IFC (BIM-i avatud standard) andmestandardiga parem seostamine, dubleerimiste kõrvaldamine ja loetavuse parandamine. Uued nõuded toetavad mudelite kasutusvõimaluste laienemist, suuremat projektide ülest standardiseeritust ning mudelite usaldusväärsuse kasvu. Uued nõuded on kõigile tutvumiseks leitavad RKAS-i kodulehelt http://www.rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-nouded-mitteeluhoonetele või www.rkas.ee/bim.

Uue BIM juhendi sisendiks kasutati USA, Singapuri, Norra ja Eesti BIM-teemalisi juhendeid ja standardeid. Uusi nõudeid tutvustab 19.aprillil rahvusvahelisel BIM konverentsil “BIMsummit Estonia” RKAS-i BIM projektijuht Silver Ader.

Esimesest RKAS-i mudelprojekteerimise juhendist on möödas 10 aastat. Uus juhend on järjekorras neljas RKAS-i koostatud BIM juhend. Paralleelselt juhendite täiendamisega on tõusnud ka BIM mudelite kvaliteet, paranenud modelleerimise oskused ning tõusnud üldine teadlikkus mudelprojekteerimise kasulikkusest. Alates 2015. aastast tellib RKAS kõik uute hoonete projekteerimised kasutades BIM tehnoloogiat ja metoodikat.

http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/rkas-avaldas-uued-nouded-ehitusinformatsiooni-modelleerimisele-bim