Juuli algul allkirjastati meetme „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine“ otsus 12 projekti rahastamiseks kogusummas 20 346 000 eurot.

Kõigis projektides on toetuse saajaks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS). „Kokku laekus tähtajaks 12 projekti taotlust, millest kõik osutusid nõuetele vastavaks, see tähendab ühtlasi ka seda, et vooru kogueelarve saab eesmärgipäraselt kasutatud. Kümne projekti raames rekonstrueeritakse olemasolevad keskvalitsuse kasutuses olevad hooned energiatõhusamaks erinevates piirkondades üle Eesti: Keilas, Valgas, Pärnus, Jõgeval, Tartus, Tallinnas, Saku alevikus ja Rapla vallas. Kahe projekti raames rajatakse uued liginullenergiahooned: üks Sillamäele ning üks Pärnusse, kummagi toetussumma on ca 9,15 miljonit eurot,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila.

Enamiku objektidest on RKAS planeerinud valmis saada 2020. aasta lõpuks. „See toetusmeede annab meile hea võimaluse suurendada riigi kasutuses olevate hoonete energiatõhusust ning ühtlasi luua paremad sisekliima tingimused nende hoonete kasutajatele. Lisaks olemasolevate hoonete parendamisele võimaldab see ka mitme uue hoone valmimist. Projektide tegevuste tulemusena väheneb keskvalitsuse asutuste keskkonnamõju ning paraneb töökeskkond,“ ütles Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger.

Meedet „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine“ rahastatakse riigieelarvesse laekuvatest kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute müügituludest, mille kogumaht on 20 346 000 eurot. Toetust sai 24. maini taotleda nii olemasoleva keskvalitsuse hoone energiatõhususe tõstmiseks, et see vastaks energiatõhususe miinimumnõuetele kui ka liginullenergiahoone ehitamiseks. Toetuse maksimaalne suurus ühe keskvalitsuse kasutuses oleva rekonstrueeritava/ehitatava ruutmeetri kohta on 700 eurot. Meedet rakendab Rahandusministeerium, toetuse taotlusi menetleb, toetatavatele projektidele teeb väljamakseid ja projektide üle teostab järelevalvet Riigi Tugiteenuste Keskus.