Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saaremaa vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone rajamiseks.

Uus riigigümnaasiumi hoone peab olema arhitektuurselt kõrgetasemeline ja sobima linnaehituslikult kavandatud asukohta. Tellija eesmärgi täitmiseks peab lahendus olema realistlik ning rajatav optimaalsete kuludega, sobima Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealasse, mugav ja funktsionaalne lõppkasutajale, energiasäästlik ning madalate ekspluatatsioonikuludega.

Hoone teenindamiseks ja kooli pidamiseks vajalik maa ala peab olema lahendatud õppetöö vajadusi silmas pidades. Loodav õpikeskkond peab olema kaasaegne ja toetama iga õppija nii individuaalset kui sotsiaalset arengut.

Saaremaa Gümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 540 õpilasele ja selle netopind on ca 4100 m². Uus Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone on plaanis avada 2021. aasta sügisel.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 8. oktoober 2018. Ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada hiljemalt novembris. Ideekonkursi preemiafond on kokku 24 000 eurot.

Hoone projekteerimiseks korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja kuulutada peale ideekonkurssi. Teises etapis korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Projekteerimistööde maksimaalne maksumus on 307 500 eurot. Summale lisandub käibemaks.

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Riigihange „Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone arhitektuurivõistlus” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 200217.

http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/riigi-kinnisvara-kuulutas-valja-saaremaa-gumnaasiumi-oppehoone-arhitektuurivoistluse