Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harku Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Tabasalu haridushoonete kompleksi rajamiseks.

Tabasalu alevikku kavandatav haridushoonete kompleks koosneb Tabasalu riigigümnaasiumi, 6-klassilisest põhikooli ning kultuuri- ja spordihoonest.

„Tabasalu ja kogu Harku valla jaoks on tegemist väga olulise projektiga, mis võiks jääda selle sajandi arhitektuuri vääriliselt tähistama. Seetõttu loodame kogu hariduslinnakule saada arhitektuurilises ja esteetilises mõistes tipplahenduse,“ märkis Harku vallavanem Erik Sandla.

Kavandatavad hooned peavad vastama arhitektuurselt ja linnaehituslikult asukohale, lahenduselt realistlikud ning olema rajatavad optimaalsete kuludega. Lisaks olema lõppkasutaja jaoks mugav, funktsionaalne, energiasäästlik ning madalate ekspluatatsioonikuludega, hoonete energiatõhusus peab vastama liginullenergiahoonele esitatud nõuetele.

Hoonete teenindamiseks ja kooli pidamiseks vajalik maa ala peab olema lahendatud õppetöö vajadusi silmas pidades. Loodav õpikeskkond on kaasaegne ja toetab iga õppija nii individuaalset kui ka sotsiaalset arengut. Eesmärk on rajada valitud asukohta arhitektuuriliselt kõrgetasemeline ja hästitoimiv hoonete kompleks koos toetavate välialadega.

Tabasalu riigigümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 540 õpilasele, põhikool kuni 500 õpilasele ning kultuuri- ja spordihoonesse kavandatakse täismõõtmetega spordisaal kuni 500 pealtvaatajale.

Planeeritava riigigümnaasiumi netopind on ca 4100 m², põhikool ca 5100 m² ning spordi- ja kultuurihoone netopind ca 2000 m². Uus Tabasalu haridushoonete kompleks on plaanis avada 2021. aasta sügisel.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 9. august 2018. Ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada hiljemalt septembris. Ideekonkursi preemiafond on kokku 36 000 eurot.

Hoone projekteerimiseks korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja kuulutada vahetult pärast ideekonkurssi. Teises etapis korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Projekteerimistööde maksimaalne maksumus on 772 500 eurot. Summale lisandub käibemaks.

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Riigihange „Tabasalu haridushoonete kompleksi arhitektuuri ideekonkurss” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 197863.

http://rkas.ee/riigi-kinnisvarast/uudised/rkas-kuulutas-valja-tabasalu-haridushoonete-kompleksi-arhitektuurivoistluse