Riigi Kinnisvara AS (RKAS) lõpetas täna Rapla riigimaja väliala ehitustööde töövõtulepingu osaühinguga Viskari seoses lepingu tingimuste olulise rikkumisega ning esitas ehitajale leppetrahvinõude.

Ehituslepingu täitmise käigus selgus, et töövõtja ei suuda järgida ehituslepingus sätestatud tähtaegu ega lubadust lõpetada ehitustööd 27. septembriks. Sellest tulenevalt on jäänud lõpuni välja ehitamata hoone peasissepääs koos invateega.

„Oleme korduvalt pöördunud töövõtja poole ja juhtinud tähelepanu nende poolt koostatud tööprojekti puudustele ning olulisele mahajäämusele ehituslepingus sätestatud tähtaegadest, mis seavad ohtu välitööde tähtaegse valmimise,“ ütles RKASi ehitusjuht Priit Püss. „Andsime ehitajale võimaluse tööde teostamisel tekkinud mahajäämuse likvideerimiseks, kuid paraku ei pidanud ehitaja antud lubadustest kinni, mistõttu olime sunnitud lepingu lõpetama,“ lisas Püss.

RKAS ja OÜ Viskari sõlmisid tänavu märtsis ehitustööde töövõtulepingu Rapla riigimaja välitööde teostamiseks summas 125 951 eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd pidid esialgse ajakava kohaselt lõppema käesoleva aasta 19. augustiks.

RKAS teostab tehtud tööde ülevaatamise, mõõtmise ja hindamise ning seejärel kuulutab oktoobris välja uue riigihanke ehitaja leidmiseks. Rapla riigimaja välitööd on kavas lõpetada tuleval suvel.

RKAS vabandab tekkinud ebamugavuste pärast kõigi hoones töötavate ja seda külastavate inimeste ees.