Liepaja linnavalitsus väljastas möödunud nädalal ehitusloa Läti esimese kaasaegse vanglakompleksi rajamiseks vastavalt Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) poolt üle antud ehitusprojektile.

RKAS ja Läti Vabariigi justiitsministeerium allkirjastasid 2014. aasta aprillis 468 000 euro suuruse mahuga koostöökokkuleppe kaasaegse vanglakompleksi kontseptsiooni väljatöötamiseks. Kokkulepe hõlmas nii projekteerimistööde ettevalmistamist kui ka projekteerimishanke korraldamist koos hilisema projektijuhtimisega.

Vangla on kavas ehitada 1200 kinnipeetavale ning sellest saab riigi esimene kamber-tüüpi vangla, kus saavad tööd ligi 450 vanglaametnikku. Uus suurvangla koos 50-kohalise avavanglaga valmib senise kava kohaselt 2019. aastal.

Eeskuju kaasaegse vangla rajamisel võeti Eesti uute vanglate ehitamise ja projekteerimise kogemustest, arvestades projekteerimisel kohalikke looduslikke eripärasid, turvakaalutlusi ja riiklikke õigusakte.

Vanglakompleksi projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu energia- ja keskkonnasäästlikkusele ning turvalisusele. Samuti oli üheks nõudmiseks see, et hooneid peab olema võimalik rajada optimaalsete kuludega, ruumikasutus peab olema efektiivne ning ülalpidamiskulud madalad.

2014. aasta detsembris kuulutas RKAS välja rahvusvahelise projekteerimistööde riigihanke, millele laekus üheksa pakkumust. Neist neli esitati Läti projekteerimisfirmade poolt.

2015. aasta märtsis sõlmis RKAS Läti projekteerimisfirmaga SIA REM PRO lepingu Liepajasse rajatava Läti esimese kaasaegse vanglakompleksi ja selle juurde kuuluva taristu projekteerimiseks. Projekteerimistööd läksid maksma 737 373 eurot.

Liepaja vangla kavandamine on RKASi ajaloo teine rahvusvaheline suurprojekt. 2010. aastal nõustas RKAS Gruusia Tolliametit Euroopa Liidu direktiividele ja muudele rahvusvahelistele nõuetele vastava moodultüüpi piiri- ja tollipunkti tüüplahenduse väljatöötamisel.

Liepaja vangla eskiis

liepaja-vangla-eskiis-2

Liepaja vangla eskiis