SEB poolt septembris Balti suurettevõtete finantsjuhtide seas läbi viidud uuring näitab, et enamus neist on lähituleviku osas optimistlikult meelestatud. Kõigis kolmes riigis arvas veidi üle 50% vastajatest, et 2019. aastal kujuneb majanduskeskkond nende äritegevusele soodsaks.

Kui eelmisel aastal olid Läti ettevõtjad Balti naabritest optimistlikumad, siis tänavu on kõik kolm riiki võrdsel tasemel: Lätis ja Leedus on optimiste 52% ning Eestis 51%. Eestis on kõige rohkem pessimistliku hoiakuga ettevõtteid – 16% finantsjuhtidest arvas, et järgmise 12 kuu jooksul võib ärikeskkond halveneda. Lätis ja Leedus arvas nii 8% ja 11% vastajatest.

„Kuigi optimism püsib, näevad pooled Balti suurfirmade finantsjuhid majanduses mõningaid ülekuumenemise märke ning suhtuvad tulevikku ettevaatlikumalt. Ka analüütikute sõnul on märke, et lähiaastatel majanduse kasvutempo järkjärguliselt väheneb, nii et ettevõtted peavad olema valmis olukorra muutumiseks,“ ütles SEB Panga juhatuse liige ja ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

Suuremad tööjõukulud vähendavad kasumlikkust
Kasvavad tööjõukulud ja kvalifitseeritud tööjõu puudus on teist aastat järjest suurimaks murekohaks Läti ja Leedu ettevõtete jaoks – mõlemas riigis pidas seda oma ettevõtte suurimaks probleemiks umbes viiendik vastajatest. Kuigi see küsimus on endiselt aktuaalne ka siin – tööjõukulusid ja -nappust mainis 16% vastanuist – siis Eestis on sellest suurem probleem üldine surve hindadele ja marginaalidele, mida tõi esile 24% finantsjuhtidest.

“Ettevõtted näevad endiselt, et kasvava tööjõukuluga toimetulemise peamine meede on tööjõu veelgi efektiivsem kasutamine, mitte aga tehnoloogiasse investeerimine. Kas on see jätkusuutlik või tuleks liikuda ettevõtete ärimudelites kõrgema lisandväärtuse suunas, seda näitab aeg,“ sõnas Sokolov.
Välistööjõu kasutamise osas lähevad Eesti suurettevõtete hoiakud lahku: pooled neist ei kasuta praegu välistööjõudu, ega plaani seda ka tulevikus, kuid teine pool kas juba kasutab või vähemalt kaalub seda.

Suurettevõtete finantsseis püsib hea
Vaatamata mitmetele väljakutsetele hindavad ettevõtted oma finantsseisu tugevaks. Eestis pidas oma ettevõtte finantsseisu heaks või suurepäraseks 69% vastajatest. Leedus ja Lätis olid ettevõtted veelgi enesekindlamad, kus hetkeseisu hindas selliseks vastavalt 77% ja 79% finantsjuhtidest.

Uuringust
SEB korraldas Balti riikide finantsjuhtide uuringu juba kuuendat korda. Uuringu fookuses on ettevõtete hinnang majandusolukorrale, peamised probleemid ning võimalused ärikeskkonnas. Käesoleval aastal osales uuringus 226 ettevõtet, kelle aastakäive ulatub vähemalt 20 miljoni euroni.