Tallinna linnavalitsus määrab nime Nõmme linnasoas Männiku asumis paiknevale seni nimeta harutänavale ning täpsustab kahe Pääsküla asumis paikneva tänavanime leviala.

Nõmme linnaosas Männiku asumis Silikaltsiidi tänavalt idasuunas kulgev tänav hakkab kandma nime Kukermiidi tänav.

Silikaltsiidi tänaval on algusosas idasuunas kulgev ja iseseisva tänavana tajutav kõrvalharu. Sellelt tänavalõigult on juurdepääs maaüksustele, mille aadressides on kasutatud palju ebaloogilises järjekorras olevaid tähtlisandeid.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon pidas vajalikuks kõnealusele Silikaltsiidi tänava kõrvalharule tänavanimi määrata. Kuna tänavalõigult on juurdepääs peamiselt tootmis- ja ärihoonetele ning piirkonda on viimasel ajal lisandunud või lisandumas Kvartsliiva, Räniliiva, Lubiliiva tänav, siis kaalus komisjon reservis olnud Kukermiidi tänava nime. Kukermiit on põlevkivituhksideaine. Asuti seisukohale, et sarjas teiste nimedega ja eriti Silikaltsiidi tänava nimega on selles asukohas selle võõrsõna kasutamine õigustatud. Nimekomisjoni hinnangul aitab tänavanime määramine luua sellesse piirkonda loogilise ja arusaadava linnaruumi ning tagab ka Silikaltsiidi tänava leviala vastavuse kohanime vormistamise ja kasutamise korrale.

Ühtlasi täpsustab linnavalitsus Nõmme linnaosas Pääsküla asumis paiknevate Rebase tänava ja Ilvese tänava leviala.

Rebase ja Ilvese tänava leviala on vaja täpsustada, kuna nüüdseks on nii Rebase kui Ilvese tänava leviala antud aadresside alusel pikenenud üle Naaritsa tänava ning sealsed aadressid vajavad korrastamist. Aadresside ebaloogilisele numeratsioonile on tähelepanu juhtinud ka Maa amet.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon asus seisukohale, et ühe tänava üleminek teiseks tänavaks on kõige paremini tajutav ristmikul. Parimaks lahenduseks peeti siin Ilvese tänava lõpetamist Naaritsa tänaval ja üle selle ulatuva lõpuosa liitmist Rebase tänava lõpuosaga. Kõnealuste tänavate leviala korrastamine ja looduses tähistamine parandab hoonete leitavust, loob loogiliste aadressidega linnaruumi, ühtlustab kohanimekasutust ja on kooskõlas kohanimeseadusega, mille kohaselt peab kohanime ruumikuju muutma, kui see ei taga üheselt mõistetavust.

Nõmme Linnaosa Valitsus kooskõlastas Kukermiidi tänava nime 26. aprillil 2017 ning ettepaneku muuta Rebase ja Ilvese tänava leviala 24. aprillil 2017. Tänavanime määramisest ning tänava leviala muutmisest teavitati ka maaomanikke, kelle katastriüksuse aadressi uuest tänavanimest tulenevalt eraldi korraldusega muudetakse. Maaomanikelt vastuväiteid ega alternatiivseid ettepanekuid ei laekunud.