Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Siseministeeriumiga kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Sillamäe Politsei-ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone rajamiseks.

Uus ühishoone peab olema funktsionaalselt ja arhitektuurselt kõrgetasemeline ning linnaehituslikult sobima oma asukohale, olema rajatav optimaalsete kuludega, turvaline ja mugav lõppkasutajale. Hoone peab olema madalate ekspluatatsioonikuludega ning selle energiatõhususe klass peab olema A ja vastama liginullenergia piirväärtusele.

Hoone ja seda ümbritsev maa-ala peab olema lahendatud sisejulgeoleku asutuste vajadusi silmas pidades. Planeeritav 1400 ruutmeetri suuruse suletud netopinnaga ühishoone on kavas ehitada Sillamäe linna I. Pavlovi 4 kinnistule olemasolevate Politsei-ja Piirivalveameti amortiseerunud hoonete asemele.

Ideekonkurss toimub etapi kaupa

Sillamäe hoone projekteerimiseks korraldatav hankemenetlus on kavas välja kuulutada vahetult pärast ideekonkurssi. Selleks korraldab RKAS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse järgnevate projektistaadiumite koostamiseks ideekonkursi võitjaga. Projekteerimiseks on kavandatud kuni 102 375 eurot ilma käibemaksuta.

Ideekonkursi osalemistaotluste esitamise tähtaeg on 12. september 2017 kell 14.00.
Ideekonkursi preemiafond on kokku 17 000 eurot.

Riigihange „Sillamäe Politsei- ja Piirivalveameti ühishoone ideekonkurss” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 190211.