Valitsus kiitis heaks siseminister Kristian Jaani ettepaneku jätkata ettevalmistusi Politsei- ja Piirivalveametile Tallinnas ja Tartus uute hoonete rajamiseks.

„Nii Tallinnas kui ka Tartus on Politsei- ja Piirivalveamet kuni 2025. aastani kestvate lepingutega üüripindadel, mistõttu peame ettevaatavalt mõtlema sellele, mis pärast seda saab. Täna näeme, et nii siseturvalisuse aspektist kui ka majanduslikult on kõige mõistlikum lahendus ehitada uued hooned. See annab meile võimaluse luua Politsei- ja Piirivalveameti spetsiifikast lähtuvad ja tulevikuvajadustega arvestavad keskkonnad, kus on läbimõeldud ruumilahendused ning väiksem halduskoormus,“ ütles Kristian Jaani. Minister lisas, et pikas perspektiivis ei ole iga kord lepingutähtaja lõppedes kolimine otstarbekas. „Hoonete paiknemine riigikaitsemaal tagaks vajaliku selguse ja järjepidevuse ning tulevikus ei oleks vaja lepingutähtaja tõttu asukohta vahetada,“ nentis Jaani.

Siseministri hinnangul on oluline uut taristut planeerides kohe ka keskkonna mõju ja tulevikuvajadustega arvestada. „Tulevikku vaatavalt peaksime parklatesse planeerima elektriautode laadimiskohad ja püüdlema keskkonna mõju vähendamise suunas. Tartus säästaksime uue hoonega aastas umbes 381 tonni CO2 heitmeid, mis on sama, kui tänane politseiauto tekitab läbides 2 500 000 kilomeetrit,“ tõi Jaani näiteks. Minister lisas, et keskkonna teadlikkust peetakse Politsei- ja Piirivalveametis tähtsaks. „Sel põhjusel liitus Politsei- ja Piirivalveamet ka koostööplatvormi Rohetiiger pilootprojektiga,“ nentis Jaani.

Uue lahendusega koonduksid Politsei- ja Piirivalveameti tegevused nii Tallinnas kui ka Tartus ühele territooriumile. Praegu kasutatakse nii Tallinnas kui ka Tartus eri lepingute alusel erinevaid hooneid. Tallinnas jääksid tulevikus eraldi paiknema piirkondlikud politseijaoskonnad, piirivalvekordon ja reageerivad üksused.

Siseministri sõnul oleks Tallinnas sobiv asukoht uuele hoonele aadressil Rahumäe tee 6 ja Tartus Kalda tee 11. „Tallinnas, Rahumäel oleks Pärnu mnt rendipindade asendamise maksumuseks 52,6 miljonit eurot. Kalda tee 11 oleks mõistlik valmis ehitada ühe tervikuna ja selle kogumaksumus oleks 31,8 miljonit eurot. Vastavate riigieelarveliste otsuste järel, mis ideaalis jäävad 2025. aastasse, võiks Tallinna maja esialgse plaani kohaselt valmis saada 2030. aastal, Tartu maja aga juba 2028. aastal,“ selgitas siseminister. „Seni on aga mõistlik praeguseid üürilepinguid pikendada,“ ütles Jaani.

Valitsuse otsusega on Politsei- ja Piirivalveametil õigus olemasolevaid üürilepinguid pikendada. Samal ajal jätkab Siseministeerium Riigi Kinnisvara AS-iga koostöös ettevalmistusi kõnealuste üüripindade asendamiseks.