Enam kui 200 osalejat era-, kolmanda ja avaliku sektori asutustest osales Kultuurikatlas Tallina arengukava 2021+ avaseminaril. Ürituse käigus tutvustati arengukava loomise plaani ja võimalusi selle koostamisel osaleda.

Linnapea Taavi Aas kutsus arutlema selle üle, kuidas kasvatada Tallinna konkurentsivõimet hea elupaigana, atraktiivse investeerimise ja turismi sihtkohana. Linnapea tõi välja, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata linnaruumi kvaliteedile, mis on kõigil tasanditel ühtviisi oluline. Seda nii elanikele, kaasaegsetele mobiilsetele professionaalidele, ettevõtjatele kui ka külalistele.

Mõttekoja Praxise juht Tarmo Jüristo parafraseeris antiikkreeka filosoofi Aristotelese ütlust „inimene on poliitiline loom“, rõhutades et 21. sajandil on inimesest saanud linnaloom. Juba täna elab linnades üle poole maailma rahvastikust. Tänapäeval valib inimene elamiseks ja töötamiseks endale eelkõige meelepärase linna, mitte riigi. Sellisel moel konkureerivad kõik linnad üksteisega ning otsivad võimalusi eristumiseks.

Linna strateegiaüksuse juht Toomas Haidak pidas samuti oluliseks leppida arengukava koostamise käigus kokku ambitsioonides ja eelkõige selles, milles tahame olla maailma parimad. Esialgu peaksime võimendama oma eeliseid, mitte niivõrd kopeerima teiste tugevusi. Ta kutsus kõiki aktiivselt osalema arengukava koostamise protsessis, sh selleks loodud veebikeskkonnas ja töötubades.

Avaseminari lõpetas paneeldiskusioon, kus osalesid Rasmus Rask (ettevõtja, kodanikuühiskonna aktivist), Maria Derlõš (MTÜ Linnalabor juhatuse liige, „Lasnaidee“ algataja), Andrus Kaldalu (Mainor Ülemiste nõukogu liige) ja Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia rektor). Jutuajamist juhtis ajakirjanik Indrek Treufeldt. Arutelus keskenduti ühiste väärtuste kokku leppimise vajadusele ning linnaruumiga seonduvatele väljakutsetele.

Ühiselt leiti, et linnaruumi kujundamisel tuleb seada esikohale inimesed, mitte autod. Kinnisvaraarenduses on vaja rõhuda segakasutusele. See tähendab, et vältima peab olukorda, kus kvartalite kaupa kavandatakse ainul äripindasid, või siis odavaid karpelamuid. Toodi välja vajadus rohkem eksperimenteerida lühiajaliste pilootprojektidega, mis võimaldaks katsetada erinevaid lahendusi ja seeläbi ennetada suuremaid vigu. Oluline on harida linlasi, et nad oskaksid nõuda head linnaruumi ja kvaliteetset eluaset. Ka Tallinn ei toimi isoleeritult. Hästitoimivad ühendused muu maailmaga on konkurentsivõimelisuse eelduseks.

Tallinn on koos linlastega loomas arengukava 2021+. Uue arengukava koostamise käigus vaadatakse üle kehtiv linna strateegia 2030 ning otsitakse võimalikke uusi sihte. Huvirühmade ja laiema avalikkuse kaasamisega soovitakse tõsta teadlikkust, millises suunas meie linn liigub, mis on meie prioriteedid ja ambitsioonid ning kutsutakse kõiki osalema eesmärkide seadmisel.