Lähtuvalt komisjoni ettepanekust tunnistati 2018. aastal projektis „Fassaadid korda“ osalenutest tunnustusauhinna väärilisteks kolm korteriühistut: Mustamäe linnaosas korteriühistu Ugala (Tallinn, E. Vilde tee 70 korteriühistu), Lasnamäe linnaosas korteriühistu Majaka 42 (Tallinn, Majaka tn 42 korteriühistu) ning Kristiine linnaosas korteriühistu Elektroni 6 (Tallinn, Elektroni tn 6 korteriühistu).

 Projekti „Fassaadid korda“ raames eraldati 2018. aastal toetust viieteistkümnele korteriühistule, millest üheksa korteriühistut lõpetasid töö 2018. aastal. Kuus korteriühistut andsid korra kohaselt 1. detsembriks teada, et tööd lõpetatakse ja lõpparuanne esitatakse 2019. aastal. Lisaks lõpetasid tööd kaks korteriühistut, mida otsustati toetada 2017. aastal ja mis alustasid töid 2017. aastal. Seega lõpetas 2018. aastal tööd kokku 11 korteriühistut, mille hulgast hindas komisjon eraldi suuremaid ja väiksemaid korterelamuid. Suuremate korterelamute seast tõstis komisjon esile korteriühistu Ugala ning korteriühistu Elektroni 6 korrastatud korterelamu. Väikeste korterelamute seast tõsteti esile korteriühistu Majaka 42 korterelamu.

„Projekti „Fassaadid korda“ parimate tunnustamiseks otsustati 3000-eurone preemia jagada kolme korteriühistu vahel järgmiselt: tunnustada Ugala korteriühistut preemiaga summas 1000 eurot; tunnustada Majaka 42 korteriühistut preemiaga summas 1000 eurot; tunnustada Elektroni 6 korteriühistut preemiaga summas 1000 eurot,“ ütles komisjoni esimees abilinnapea Kalle Klandorf. „Korteriühistu Ugala (E.Vilde tee 70) (Mustamäe linnaosas) on eriti tunnustamist vääriv on linnaruumiliselt olulises asukohas paikneva suure hoone kapitaalne korrastamine ja energiasäästlikumaks muutmine.“

Renoveerimistööde käigus viidi läbi fassaadi soojustamine 150 mm paksuse soojustuskihiga ja katmine kvaliteetse õhekrohviga, katuse soojustamine 300 mm paksuse soojustuskihiga, uue katusekatte paigaldus,  kõikide akende vahetus soojapidavate (U=0,9) akende vastu ja nende paigaldamine välisseina tasapinda, et saavutada  võimalikult suur energiasääst. Tööde mahus oli uute aknalaudade paigaldus, aknapalede taastamine ja radiaatorite taguste viimistlemine, 0-korruse kinniehitamine, välisuste väljavahetamine, tekkiva fuajee remont, lodžade soojalt kinniehitamine, v.a osad tänavapoolsed, mis klaasiti lükandklaasisüsteemiga, kogu küttesüsteemi, sh radiaatorite vahetamine koos ventilatsiooniavade puurimisega seina ja termostaatide paigaldamine (radiaatorid Purmo Compact ja Purmo Air kollektorid), väljatõmbeõhu soojuspumbaga tsentraalse ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine kasutades olemasolevaid väljatõmbelõõre, päikesevalgusel toimiva elektri mikrotootmisjaama paigaldamine hoone katusele (päikesepaneelid), liftide vahetus ja trepikodade remont.

Tööde kogumaksumus oli 1 424 635 eurot, toetust eraldati 20 000 eurot.

„Korteriühistu Majaka 42 (Lasnamäe linnaosas) on ajastutruu ja tundliku restaureerimise tulemusena „inetust pardipojast“ „luik“ saanud,“ kommenteeris komisjoni otsust Kalle Klandorf. Miljööväärtuslikus elamupiirkonnas asuva hoone renoveerimistööde käigus viidi läbi katusekatte asendamine, pööningu lisasoojustuse 300 mm paigaldus, fassaadi otsaseinte soojustamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine kahetorusüsteemile, fassaadi ja sokli soojustamine, välisuste vahetus, värskeõhuklappide paigaldus, varikatuste rekonstrueerimine. Eelnevalt on hoonel teostatud akende asendamine ja küttesüsteemi vahetus.

Tööde kogumaksumus oli 224 004 eurot, toetust eraldati 18 440 eurot.

Korteriühistu Elektroni 6 (Kristiine linnaosas) tõsteti esile hoone fassaadile supergraafika loomise, mis teeb hoonest erilise kodumaja.  Renoveerimistööde käigus viidi läbi fassaadi, katuse ja sokli soojustamine, fassaadi viimistlus silikoonkrohviga, katusekatte vahetus, eelsoojendatud sissepuhkega ventilatsioonisüsteemi rajamine, ventilatsiooniagregaadi paigaldus katusele, küttesüsteemi rekonstrueerimine (kahetorusüsteem, uued radiaatorid ja termostaadid), akende ja välisuste vahetus, peauksele varikatuse ehitamine, elektrisüsteemi rekonstrueerimine, katusele päikesepaneelide paigaldamine. Tööde kogumaksumus oli 602 985 eurot, sh supergraafika 5300 eurot, toetust eraldati 23 000 eurot.