Tallinna linnaeelarvest on viimase kümne aasta jooksul erinevate meetmete kaudu eraldatud korteriühistutele toetusteks kokku 11,6 miljonit eurot.

Iga toetus korteriühistule on ka toetus linnakeskkonna paremaks ja kaunimaks muutmiseks,“ rõhutas abilinnapea Eha Võrk. „Järgmiselgi aastal anname korteriühistutele toetust õuealade heakorrastamiseks, fassaadide korrastamiseks, korterelamute supergraafiliste seinapiltide

jaoks, „Roheline õu” projekti jätkamiseks, korteriühistute infopunkti ülalpidamiseks , energiamärgise taotlemiseks jne.“

Tallinna 2017. aasta eelarve eelnõus on korteriühistutele ette nähtud ligi 900 000 euro ulatuses toetusi, sh õuealade heakorrastamiseks 500 000 eurot ja fassaadide korrastamiseks 250 000 eurot.

Võrgu sõnul on üks suuremaid korteriühistutele suunatud toetusmeetmeid projekt „Fassaadid korda“. „Selle projektiga toetatakse ühistuid korterelamu renoveerimiskulude katmisel, et aidata ellu viia energiasäästuga seotud projekte lähtudes  eesmärgist vähendada energiakulusid,“ selgitas Võrk. Projekti “Fassaadid korda” raames on saanud elamute fassaadide korrastamiseks toetust 155 korteriühistut, fassaadide korrastamist on linnaeelarvest toetatud kokku enam kui kahe miljoni euroga.

Projekti „Hoovid korda“ raames toetatakse korterelamute hoovialade korrastamist. Projekti abil saab rajada või remontida hoovialal asuva kõnnitee, rajada mängu- või spordiväljaku, parkimisplatsi või prügimaja, lahendada sademeveeprobleeme, hoove supergraafikaga ilmestada ning hoovialal turvalisuse tagamiseks turvakaamerad paigaldada. Projektile “Hoovid korda” on 11 aasta jooksul linnaeelarvest eraldatud kokku ligi kaheksa miljonit eurot, toetust on saanud 1106 korteriühistut.

Uue toetuseliigina eraldatakse 40 000 eurot korterelamuteotsaseinte supergraafiliste piltidega kaunistamiseks. Sama suur summa on ette nähtud korterelamute õuealade haljastamise projektile „Roheline õu”. Lisaks toetatakse linnaeelarvest linna tee

nindusbüroo ruumes toimiva korteriühistute infopunkti ülalpidamist, aidatakse katta korteriühistute koolituskulusid, toetatakse elamumajandusprojekte ning korterelamutele energiamärgise soetamist.

„Nõukogudeaegsest elamukvartalite planeerimise eripärast tulenevalt on aktuaalseks probleemiks parkimine õuealadel,“ nentis Võrk. „Tallinn pakub korteriühistutele parkimisprobleemi leevendamiseks võimalust seada linna maale korteriühistu kasuks isiklik kasutusõigus parkimisalade ehitamiseks. Praeguseks on seatud isiklik kasutusõigus 63 korteriühistu kasuks, sel moel on loodud linna maale korteriühistu liikmete sõidukite tarvis juurde üle 1600 parkimiskoha. Lisaks on linnaosad andnud korteriühistute kasutusse ligi 30 parkimisplatsi.

Neljandat aastat toetab Tallinna linn korteriühistuid hoovialade haljastamise ja korrastamise kulude katmisel projekti „Roheline õu“ raames. Nelja aasta jooksul on projekti raames kokku 359 korteriühistule toetusteks eraldatud kokku ligi 160 000 eurot. Toetust antakse puude, põõsaste, püsitaimede ostmiseks ja istutamiseks; lillekonteinerite, -vaaside, -amplite jms ostmiseks ja istutusmaterjaliga täitmiseks; muru rajamiseks ning puude raieks ja ohtlike okste lõikuseks.

Tallinna linn toetas mullu ka valdkonnateemaliste foorumite – Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud Eesti Korteriühistute XVIII Foorumi ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu korraldatud elamute korrashoiu valdkonna foorumi – läbiviimist.

Juba kümme aastat on Tallinn toetanud korteriühistute infopunkti tegevust. Infopunktis aitab MTÜ Eesti Korteriühistute Liit jurist kortermajade elanikke tasuta nõuga mitmesuguste küsimuste lahendamisel. „Tegemist on väga nõutud teenusega – iga kuu pöördub infopunkti keskmiselt 120 isikut,“ ütles Võrk.