Tallinna Linnavalitsus moodustas ajutise korteriühistukomisjoni, mille eesmärk on lahendada korteriühistute ja nende liikmete vahelisi vaidlusi ning tõhustada Tallinna linna asutuste tegevust korteriühistutega seonduvates menetlustes.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on linna huvides tulevikus luua korteriühistute ja nende liikmete vaheliste vaidluste lahendamiseks kohtuväline organ, milles vaidluse lahendamine on võrreldes kohtuga palju kiirem ja kulutõhusam.

„Loodava komisjoni peamine eesmärk on suunata eriarvamusel osalised kokkuleppe saavutamisele ja leida korteriühistute probleemidele lahendus koostöös linna ametiasutusega. Sellega on kavas ühtlustada linna asutuste menetluspraktikat, et tagada linna korteriühistuid puudutavate küsimuste kiire ja ühetaoline lahendamine,“ rääkis Võrk.

Lisaks korteriühistu ja selle liikmete lepitamisele on komisjoni eesmärk suurendada korteriühistute taotlusi menetlevate asutuste tegevuse tõhusust.

Tallinnas on üle 6000 korteriühistu, kelle esindajatele on linn korraldanud koolitusi, infopäevi ja arenguseminare.