Tallinna linnavalitsus käivitas parkimisprobleemi lahendamiseks korterelamute juures asuvale linnamaale parkimismaja rajamise pilootprojekti. Esimene korterelamute lähedusse rajatav parkimismaja peaks kerkima Mustamäele Tammsaare tee 92 asuvale linnamaale.

„Vaatama sellele, et juba kümme aastat on linn Hoovid korda projekti raames toetanud korterelamute juurde kokku tuhandete lisaparkimiskohtade rajamist ning mõne aasta eest käivitati täiendav parkimist leevendav meede – linnamaade tasuta korteriühistute kasutusse andmine, parkimiskohti siiski napib ja seetõttu on vaja leida uusi lahendusi,“ selgitas pilootprojekti algatanud abilinnapea Eha Võrk.

„Parkimismajad on parkimiskohtade nappust leevendanud pigem kesklinnas ja nendes kohtades, kus käib kaubandus- ja äritegevus, samas nn magalarajoonide elanikud on endiselt kimpus omale autole kodu juures parkimiskoha leidmisega“, lisas Võrk.

Võrgu sõnul käivitas linn probleemile lahenduse otsimiseks koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga pilootprojekti – sügisel viidi läbi uurimus, mis selgitas inimeste hoiakud nende kodu juurde parkimismaja rajamise kohta. Samuti selgitati parkimismaja rajamisega seotud tehnilisi, administratiivseid ning finantsilisi tegevusi ning kaasnevaid kohustusi ja parkimismaja kasutusaktiivsust. Pilootprojekti raames on Tammsaare tee 92  maa-alale võimalik rajada ligi 400 kohaga parkimismaja.

„Samas tuleb paraku möönda, et linna omanduses on vähe parkimismaja rajamiseks sobilikke maid,“ nentis Võrk. „Seega on koostöös erasektoriga linna maale parkimismajade rajamise võimalused piiratud.“