Tallinn avas uued taotlusvoorud linnaaianduse tegevuste toetamiseks käesoleval aastal. Toetust saab taotleda linna asutuste õppeaedade ning kogukonnaaedade rajamiseks ja arendamiseks.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul toetas linn kogukonna- ning õppeaedade rajamist ja arendamist ka möödunud aastal. „Toetusega soovime linnaaianduse kaudu soodustada jätkusuutlikumat eluviisi ja keskkonnateadlikkuse kasvu linlaste seas – see on peamiseks eesmärgiks ka uute taotlusvoorude puhul,“ märkis Klandorf ning lisas, et huvi linnaaedade vastu on olnud märkimisväärne. „Linnaaiandus ehk söögi- ja tarbetaimede kasvatamine linnakeskkonnas on kasvav trend üle maailma ning Tallinn pole siin erandiks. Meie linnaruumis leidub juba üle kuuekümne mitmekesise linnaaia ning on üsna tõenäoline, et neid soovitakse rajada ka edaspidi. “

Linnakodanike algatusel on Tallinna eri linnaosadesse loodud kokku 12 avatud kogukonnaaeda, kus piirkonna aiandushuvilised saavad üheskoos kasvatada söödavaid taimi, õppida hoidma loodust ja arendada keskkonnaalaseid teadmisi. Õppeaedu on linna toel rajanud ja arendanud üle 50 linnaasutuse, sh lasteaiad, koolid, huvikoolid, muuseumid, hoolekandeasutused jt. Õppeaedades on esikohal keskkonnahariduslikud eesmärgid ning õuesõppe tegevuste läbi viimine.

Linnaaianduse valdkonna toetamiseks 2021. aastal on Tallinn avanud kaks eri taotlusvooru – üks mittetulundustegevuse toetuse taotlemine kogukonnaaedade rajamise ja arendamise toetamiseks ning teine linna asutuste õppeaedade toetamiseks.

Mittetulundustegevuse toetuse taotlusvooru on oodatud taotlused nii olemasolevate kogukonnaaedade arendamiseks kui ka uute rajamiseks. Samuti on teretulnud tegevused ja programmid, mis hõlmavad kogukonnaaedu või keskenduvad linnaaianduse arengule üldiselt. Taotlusvoorus saavad osaleda juriidilised isikud, sh mittetulundus- ja äriühingud, aga ka erakoolid ja -lasteaiad, kes soovivad rajada oma õppeaeda. Vastava taotlusvormi saab esitada linna iseteeninduskeskkonna kaudu 1. veebruarini 2021. Toetust võib kasutada vajalike materjalide, vahendite, tööriistade ja inventari soetamiseks ning töötubade, talgute ja muude toetavate sündmuste läbiviimiseks.

Õppeaedade taotlusvoorus saavad osaleda kõik Tallinna linna ametiasutused ja nende hallatavad asutused (nt koolid, lasteaiad, noortekeskused, raamatukogud, hoolekandeasutused jt) kuni 15. veebruarini. Taotluse saab esitada Tallinna veebilehe kaudu. Toetatakse nii olemasolevate õppeaedade arendamist kui ka uute rajamist. Toetust saab kasutada materjalide, tööriistade, inventari soetamiseks ning nende paigaldamiseks ja transpordiks.

Küsimustega seoses linnaaianduse tegevuste planeerimise ja taotlusvoorudega saavad huvilised pöörduda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuhtide poole. Samuti saab küsida nõu kogukonnaaia jaoks sobiva maa-ala leidmisel ja maaomanikuga vajalike kokkulepete tegemisel. Õppeaedade taotlusvoorus saavad linna asutused broneerida aja kohapealseks nõustamiseks, mis toimub kindlatel kuupäevadel linnaosade kaupa. Abimaterjalina saab järele vaadata detsembris toimunud infoseminaride salvestisi, kus tutvustakse mõlema taotlusvooru protsessi ja olulisemaid tingimusi.

Taotlusvoorude tingimused, abimaterjalid, broneerimise ajad ja kontaktid leiab Tallinna keskkonnaveebist tallinn.ee/keskkond/Linnaaiandus.