Õismäe tee 24 varasemalt rekonstrueeritud osas (A-korpus) tegutseb Haabersti Päevakeskus. Uude rekonstrueeritavasse osasse (B-korpus) kerkib noortekeskus, mis avatakse 2021. aasta augustis.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul kohendatakse hoone B-korpusesse olemasolev ruumiplaan Haabersti Vaba Aja noortekeskuse tarbeks. Lisaks nähakse ette kaks saali kahele rentnikule.

„Hoone C-korpus rekonstrueeritakse nii päevakeskuse kui ka noortekeskuse ühiskasutuseks. Samuti tuleb korpusesse suur saal koos väliterrassiga. Objekti kinnistul on projekteeritud uus asfaltkate ja lisaparkimise võimalus.“ rääkis Võrk ning lisas, et kinnistule tuleb ka korvpalliplats.

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et uut noortekeskust on linnaosale väga vaja, sest senised ruumid aadressil Õismäe tee 88a on amortiseerunud ning ei vasta keskuse vajadustele ega noorte ootustele. „Noortekeskused on kogukonna olulisteks osadeks, sest lisaks meelahutuse ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumisele on keskustel ka väga tugev sotsiaalne ja hariduslik roll,“ leidis linnaosa vanem.

Hanimägi lisas, et Õismäe tee 24 hoone ühe poole rekonstrueerimisega noortekeskuseks alustati vastu suve, et tulla vastu senistele rentnikele. „Tööde kulg võinuks alata juba tunduvalt varem, kuid kuna hoones tegutsevad lastega tegelevad rentnikud, saime anda kõigile mitu kuud lisaaega leidmaks sobivaid alternatiive uute ruumide näol,“ selgitas Hanimägi, kes avaldas lootust, et noortele pakutavad võimalused laienevad uute ruumide valmides Haaberstis veelgi.

Ehitushankel tunnistati edukaks ühispakkujad Tesron Ehitus OÜ ja Eventus Ehitus OÜ. Ehitustöödega alustatakse 15. juunil ning lõpetatakse 2021. aasta mais. Haabersti Vaba Aja Keskus avatakse 2021. aasta augustis. Projekti kogumaksumus on 2,5 miljonit eurot.