Tallinna Linnavalitsus võttis vastu A. H. Tammsaare tee 135 kinnistu detailplaneeringu, mille tulemusel kavandatakse sotsiaalkorteritega hoonet koos teenindavate ruumidega.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on hoonesse kokku planeeritud 124 korterit, millest peaaegu pooled on kavandatud kööktubadena ja neljandik 1-toaliste korteritena (tuba ja köök). „Detailplaneeringus lahendatakse ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Täpsem lahendus korterite arvu, suuruse, parkimiskohtade arvu jms suhtes lahendatakse projekteerimise käigus,“ rääkis Võrk ning lisas, et õuealale rajatakse ka mänguväljak ja välijõusaal.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on eluruumid mõeldud eelkõige eakate majutamiseks, aga rajatavasse hoonesse on kavandatud ka kahe- ja kolmetoalised kortereid, mis on mõeldud lastega perede majutamiseks.

„Hoones nähakse ette võimalused eakatele ja liikumispuuetega inimestele vajaduse korral rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks (massaaž, ravivõimlemine jms). Lisaks korraldavad sotsiaaltöötajad pesupesemise, toitlustamise ja isikliku hügieeni teenuste osutamise. Sotsiaaltöötajad organiseerivad elanikele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi (huviringe, klubitegevust) esimesel korrusel ühistegevuse ruumis. Samuti tagatakse elanikele vältimatu meditsiiniline abi ning vajadusel ka perearsti, psühhiaatri ja psühholoogi konsultatsioon,“ sõnas Beškina.

Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats väljendas heameelt, sest linlased on mahukat ja mitmekülgset sotsiaalhoonet oodanud kaua. „Sotsiaalhoonete rajamine on võimalus meie eakaid parimal moel toetada – Tallinna prioriteet ja soov on elanikele abiks olla, et nende vanaduspõlv oleks väärikam ja elamisväärsem,“ lausus Laats.

Kinnistul paiknenud Mustamäe Linnaosa Valitsuse hoone lammutati möödunud aasta novembris. Tallinna Linnaplaneerimise Amet sõlmis A. H. Tammsaare tee 135 detailplaneeringu koostamiseks lepingu arhitektuuribüroo Artes Terrae OÜ-ga. Hoone projekteerimisega alustatakse tuleval aastal. Projekti kogumaksumus on 13,6 miljonit eurot.