Tallinn alustab koostööd TalTechiga sügisest käivituva Tuleviku Linna Professuuri raames, kus andmetöötlusele ja uuringutele keskendudes hakatakse välja töötama lahendusi tuleviku töö- ja elukeskkondade loomiseks.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on Tallinna linna tulevikku puudutavate otsuste jaoks ülioluline võimalikult täpne arusaam trendidest, mis mõjutavad kaasaaegset linnakeskkonda tulevikus. “Uue professuuriga koostööle on meil üks selge ootus – kvaliteetne sisend kvaliteetsete otsuste tegemiseks,” selgitas Riisalu, kelle sõnul ei saa ühtegi Tallinna tulevikku puudutavat otsust teha pelgalt hetkeemotsiooni pealt ning suuremat tulevikupilti nägemata.

Abilinnapea Riisalu rõhutas, et projektis osalevad TalTechi ülikoolilinnak ja  Ülemiste City ärilinnak on Tallinna orgaanilised osad, millel on väga selge mõju kogu linnakeskkonnale. “See partnerlus peaks meid tulevikku suunatud otsustes kõvasti edasi aitama,” oli Aivar Riisalu optimistlik.

„TalTech on kujunemas erinevate initsiatiivide tõmbekeskuseks seoses FinEst projektiga, millega haakuvad ka initsiatiivid nii Tallinna linna kui Ülemiste Cityga, siia kuulub ka tuleviku linna professuur,“ ütles TalTechi rektor Jaak Aaviksoo. Ta rõhutas, et tuleviku linna temaatika on üheks TalTechi uurimisprioriteediks ja professuur inseneriteaduskonnas on plaanis avada sel sügisel.

Professuur avatakse TalTechi inseneriteaduskonnas Ülemiste City arendajate eestvedamisel. Mainor ASi juhatuse esimehe Kadi Pärnitsa sõnul on Ülemiste City arendajad uudse professuuri TalTechis ellu kutsutud, et linnakust saaks novaatorlik tulevikupiirkond, millest võidaks kogu pealinn.

“Ülemiste City muutub omamoodi linna katsebaasiks, kus kogutakse ja töödeldakse erinevaid andmeid, nende põhjal töötatakse välja ja testitakse tuleviku linna lahendusi ning neist edukamad saab viia kõikjale üle Tallinna,” selgitas Pärnits ja lisas, et linnaku arendajad on otsustanud ise professuuri panustada järgmise viie aasta jooksul ligi pool miljonit eurot.

Tuleviku Linna Professuur hõlmab teadureid, teadusarenduse töörühma, doktorante ja magistrante, kes keskenduvad andmetöötlusele ja uuringutele, mille põhjal arendada lahendusi tuleviku töö- ja elukeskkondade loomiseks. TalTechil on hetkel käimas rahvusvahelisel tasemel professori otsingud, et sügisest teadustööd alustada.

Lisaks TalTechile, Ülemiste City arendajatele ja Tallinna linnale panustavad uue professuuri loomisesse ka tehnoloogiahiid Ericsson ja teised peamiselt Ülemiste Citys paiknevad erasektori ettevõtted.