Tallinna linn alustas möödunud aastal ligipääsetavuse programmiga, mille raames parandati mullu seitsme linnaasutuse ja Tallinn Puuetega Inimesta Koja ligipääsetavust, 2020. aasta lõpuks planeeritakse ligipääsetavaks kohandada veel 22 avalikke teenuseid osutavat hoonet.

„Linna eesmärk on luua ligipääsetavam ja takistuste vabam keskkond erinevate vajadustega inimestele. Kaasava elukeskkonna põhimõtete järgimine on oluline ning ligipääsetavus peab olema tagatud kõigile, nii liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele aga ka väikelaste vanematele, eakatele ja teistelegi,“ sõnas Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder, kelle sõnul selgus värskelt valminud Eesti Uuringukeskuse elanike rahulolu uuringust, et 80% inimestest on rahul linna asutuste ja teenuste ligipääsetavusega, ent on selgelt ka kohti, mis vajavad kohandamist ja parandamist.

„Näiteks võib olla hoonetesse sisenemisel liiga kõrge aste, puudub kaldtee või käsipuu, tuleb ette raskusi lapsevankri või ratastooliga liigeldes või muud sellist. Viimase 12 kuu jooksul on Tallinna avalikke hoonete ligipääsetavuse kohta infot otsinud ligi kolmandik pealinlastest, mis näitab, et ligipääsetavus on inimestele oluline. Seetõttu on mul hea meel, et oleme Tallinna linnas võtnud ligipääsetavuse temaatika tõsiselt käsile ning tulemused näitavad, et väikene samm on paremuse poole ka astutud. Kindlasti peame parandama veel ühistranspordi ligipääsetavust ning liigume selles suunas, et tulevikus oleksid kõik ühistranspordisõidukid madalapõhjalised ja ligipääsetavad,“ tõdes Mölder.

2018. aastal parandati ligipääsetavust Pirita sotsiaalkeskuses, Nõmme sotsiaalmajas, Kristiine linnaosa valitsuse büroohoones, Lasnamäe linnaosa valitsuses, Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses, Mustamäe avatud noortekeskuses, Haabersti linnaosa valitsuses, Hopneri majas ning Tallinna Puuetega Inimeste Kojas.

Ligipääsetavuse olukorda hinnates võetakse arvesse, milline on füüsiline ligipääsetavus hoonesse, teenindussaali või spetsiaalselt kohtumisteks ette nähtud ruumi. Iga parandatava objekti kohta esitavad oma hinnangu ka Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) ja ligipääsetavusspetsialistid.