Tallinna linnavalitsus seab parkimise korraldamiseks linna omandis olevale Sõpruse pst 234a kinnisasjale Korteriühistu Sõpruse 238 kasuks isikliku kasutusõiguse.

Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal paiknev parkimisala, 245 m² suurune osa kinnisasjast. Isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 15 aastat ning isiklik kasutusõigus seatakse tasuta.

Korteriühistu Sõpruse 238 esitas 5. oktoobril 2015 Tallinna Linnavaraametile taotluse korteriühistu kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks Sõpruse pst 238 kinnisasjaga piirnevale Sõpruse pst 234a kinnisasjale. Nimetatud kinnisasjale on korteriühistu vastavalt projektile välja ehitanud 19 parkimiskohaga parkimisala.

Korteriühistu võtab endale kohustuse hoida isikliku kasutusõiguse ese omal kulul alaliselt heas seisukorras.

Praeguseks on korteriühistute parkimiskitsikuse leevendamiseks seatud isiklik kasutusõigus 64 korteriühistu kasuks, sel moel on loodud linna maale korteriühistu liikmete sõidukite tarvis juurde üle 1600 parkimiskoha. Lisaks on linnaosad andnud korteriühistute kasutusse ligi 30 parkimisplatsi.