Tallinna linn jätkab ettevalmistustöödega Tallinna Haigla rajamiseks – veel selle aasta lõpuks kehtestatakse detailplaneering ja lähiajal kuulutatakse välja riigihange meditsiinitehnoloogia eelprojektile.

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et linn on Tallinna Haigla ettevalmistöödega tegelenud järjepidevalt ja sõltumata sellest, et ei olnud täit selgust suurprojekti kaasfinantseerimise osas. „Nii on koostatud detailplaneering, mille kehtestame hiljemalt selle aasta lõpuks. Ka meditsiinitehnoloogia eelprojekti oleme just riigihangete registris välja kuulutamas. Eelnimetatud projekti koostamine algatati selleks, et koondada, kirjeldada, süstematiseerida ja kajastada haigla projekteerimise lähteülesande koostamiseks vajalik meditsiini- ja tootmistehnoloogiline ning hoone eriosade vajalik tehniline informatsioon,“ selgitas Kõlvart.

Kuni uue ravikorpuse valmimiseni jäävad AS Ida-Tallinna Keskhaigla ja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla tegutsema oma senistes asukohtades ning kinnistutel. Uus Tallinna Haigla meditsiinilinnak on planeeritud Tallinn Narva mnt 129 ja Narva mnt 129b kinnistutele.

„Uue haigla näol tekib Tallinnasse ja Eestisse kaasaegne meditsiinilinnak, mis ei osuta terviseteenuseid mitte ainult pealinlastele, vaid kogu Põhja-Eesti regiooni elanikele. Meie eesmärgiks on rajada igati kaasaegne, ülikoolihaiglaga samaväärne haiglahoone. Sellest lähtuvalt on kavandatud ka uus meditsiinilinnak ülikoolihaiglate ehk kõrgema ravietapi haiglate standarditest lähtuvalt,“ sõnas Kõlvart.

Linnapea sõnul on Tallinna linn jätkuvalt valmis suurprojekti panustama saja miljoni euroga. „Kuna Tallinna finantsseis on olnud viimastel aastatel väga hea ja stabiilne, siis oleme saanud koguda ka reservi, mistõttu annab linna praegune finantsvõimekus Tallinnale positiivse stardiplatvormi suurinvesteeringuks ja vajadusel ka laenu võtmiseks,“ nentis Kõlvart.