Tallinna linn ning haridus- ja teadusministeerium sõlmisid lepingu, mille kohaselt läheb Tallinna Majanduskooli staadioni kinnistu linna omandusse.

„Tallinna linna omandusse antud kinnisasjal asuv staadion on vajalik Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste ning Mustamäe linnaosa elanike teenindamiseks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õppetööst vabal ajal on võimalik staadionit kasutada ka Tallinna Majanduskooli ja Mustamäele kavandatava riigigümnaasiumi õppetöö korraldamiseks. Nimetatud kokkulepe sõlmitakse enne õppeaasta algust.

Tallinna Linnavolikogu otsustas taotleda Eesti Vabariigi omandis oleva A. H. Tammsaare tee 147c kinnistu tasuta Tallinna linna omandisse. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule moodustatakse seejärel kinnistute liitmise teel Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi uus kinnisasi, mille pindalaks jääb 10 259 m².

„Mul on hea meel, et saime haridusminister Mailis Repsiga kinnistu osas kokkuleppele ja saame alustada uue staadioni ehitamisega Mustamäe Humanitaargümnaasiumile,“ ütleb Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „Selle kooli lapsed on seda otsust oodanud juba kümme aastat! Omalt poolt teeme kõik selleks, et nende uue kooliaasta avaaktuse 1. septembril 2019 saaks korraldada juba uuel staadionil!“

Samuti moodustatakse Tallinna Majanduskoolile uute piiridega kinnisasi, selleks võõrandatakse Eesti Vabariigile A. H Tammsaare tee 147d maaüksus pindalaga 330 m² ja liidetakse see Tallinna Majanduskooli kinnisasjale. Uueks pindalaks jääb 12 221 m².

Tallinna Kommunaalamet korraldab  1. septembriks 2019 Tallinna Majanduskoolile detailplaneeringuga kavandatud juurdepääsutee ja parkimiskohtade ehitamise.