Tallinna linnavalitsus pikendas linnavara üüritasu soodustuste rakendamise aega kesklinnas kuni järgmise aasta 30. aprillini, ühtlasi võimaldab linn kuni 80 protsendi ulatuses soodustust ka väljaspool kesklinna asuva äriruumide üürnikele.

Kesklinna äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse tegevusalal, alandatakse üüri 80 protsenti. Aadressil Viru 26 asuva äriruumi üürnikul alandatakse üüri 30 protsenti ja ööklubi üürnikul 100 protsenti, teatas Tallinna kommunikatsiooniosakond.

Üürnik, kes kasutab kesklinnas kaubandustegevuseks linnarajatist, näiteks terrasse – saab üürisoodustust 100 protsenti.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul muudeti ja täiendati linnavalitsuse 22. oktoobri määrust, pikendades ettevõtjatele üürisoodustuse rakendamise aega.

“Soodustuse näol on tegemist riigiabiga ning seeläbi leevendatakse COVID-19 viirusest tingitud negatiivset mõju. Turismisektori äralangemisega tänavu suvel on just kõige enam kannatada saanud Kesklinna ettevõtjad, kelle tegevus on peamiselt suunatud turistidele,” märkis Riisalu pressiteates.

Ühtlasi võib anda üürisoodustust ka ettevõtjale, kes kasutab linnavara Tallinna linnavolikogu 2013. aasta 13. juuni linnavara kasutusse andmise korra määruse alusel ning kelle äriruum asub väljaspool kesklinna. Soodustust kohaldatakse samuti 1. jaanuarist kuni 30. aprillini.

Soodustust võib anda kuni 80 protsendi ulatuses äriruumi üürnikule, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse tegevusalal. Soodustust antakse tingimusel, et äriruumi kasutusse andmise taotlus on esitatud või äriruum on kasutusse antud enne 2020. aasta 1. septembrit. Üüritasu soodustuse saamise avaldus esitatakse üürileandjale.

Soodustuse andmise otsustab komisjon, kuhu kuuluvad äriruumi üürile andmise otsustanud ametiasutuse, Tallinna linnavaraameti ja Tallinna strateegiakeskuse linna finantsteenistuse esindaja. Komisjon hindab soodustuse vastavust riigiabi tunnustele. Kui soodustus on riigiabi, vormistatakse selle andmine riigiabina.

Eelduslikult saab enamik riigiabi tunnustele vastavat abi vormistada vähese tähtsusega abi andmisena. Komisjoni otsuse alusel teeb üürileandja soodustust andva haldusakti ning sõlmib üürnikuga lepingu lisa.

Üüritasu soodustust ei saa üürnik, kellel on üüritasu soodustuse andmise kuu 15. kuupäeva seisuga üüri või kõrvalkulude võlg linna ees. Üüriarved väljastatakse jooksval kuul alates 16. kuupäevast.

Ka valitsus otsustas toetusmeetmetega 2021. aastal jätkata. Turismisektorile mõeldud kriisitoetuste eesmärk on toetada kõige tugevamalt kannatada saanud majutusettevõtjaid, toitlustusettevõtjaid Tallinna vanalinnas, reisiettevõtjaid ning käsitööpoode üle Eesti.