Tallinna linnavalitsus jätkab seenioride eluasemeprogrammi elluviimisega, mille raames rajatakse pealinna eakatele nii teenusmaja kui ka erakapitali kaasamisega teenuskodu, mis läheb maksma ligikaudu 7,5 miljonit eurot.

Abilinnapea Tõnis Mölder sõnas, et esimene moodne teenuskodu on plaanis luua erakapitali kaasates kesklinna Nafta tn 1a kinnistule. „Teenuskodu on kontseptsioonilt hea ligipääsetavusega ühe- kuni kahetaoliste korteritega korterelamu, mille planeerimisel on linn võtnud eeskuju eelkõige Põhjamaadest. Selline kontseptsioon annab eakatele eelkõige vabaduse ning võimaluse väärikalt ja mõnusalt oma vanaduspäevi veeta,“ sõnas Mölder.

Lisaks korteritele saab seenioride kodus olema ka ühistegevusruum, raamatukogu, saun, jõusaal, kohvik jms. „Teenuskodu rajamise edukuse tagamise eesmärgil korraldas linn riigihanke eelse turu-uuringu, mis andis meile vajalikku tagasisidet ning sisendi kontsessioonilepingu tingimuste määramiseks,“ selgitas abilinnapea Eha Võrk.

Sellest lähtuvalt esitas Tallinna Linnavaraamet 26. novembril 2018 Nafta tn 1a projekteerimistingimuste taotluse. Projekteerimistingimustega soovib amet muuta kinnisasja sihtotstarbe osakaalu, mille tulemusena on maa sihtotstarve ärimaa 15% ja elamumaa 85%, suurendada korterite arvu vähemalt 48 korterini. Linnavaraamet esitab eelnõu kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamiseks linnavalitsusele pärast projekteerimistingimuste saamist.

Eluasemeprogrammi esimeses etapis rajatakse ka toimetulekutuge vajavatele linnaelanikele seenioride maja Maleva 18 kinnistule. Oktoobrikuus valmis Tallinna linnal seenioride eluasemeprogramm, mille eesmärgiks on kindlustada elusügisesse jõudnud linnakodanikud jõukohase toetatud eluasemega. Programmi jõustumist toetab ka Tallinna linnavolikogus moodustatud eakate teenusmaja toetusrühm, kuhu on kaasatud kõikide fraktsioonide esindajad.

„Arvestades, et inimesed soovivad võimalikult kaua oma kodus elada, on kohaliku omavalitsuse eesmärk pakkuda teenuseid ja toetusi, mis võimaldavad eakatel seda soovi täita. Seetõttu arendab linn eelkõige teenuseid, mis toetavad eaka võimekust oma kodus toime tulla,“ lisas Võrk.