Tallinna linnavolikogu otsustas istungil, et Lasnamäe linnaosas asuvatele Varraku 14a ja Varraku 14b kinnistutele seatakse hoonestusõigus, mille eesmärgiks on koostöös erasektoriga rajada Tondiraba jäähalli kõrvale olümpiastandarditele vastav ujula.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et tippspordi vajadustele vastavat ning ujumisvõistluste korraldamiseks sobivat ujulat on Tallinna plaanitud juba mitmed aastad. „Tänane linnavolikogu otsus on vajalik samm koostöös erasektoriga ujula rajamiseks, mis annab ühtlasi ka linnavalitsusele õiguse alustada selleks riigihanke korraldamist, mille tulemusel sõlmitakse kontsessioonileping,“ ütles Terik.

Võistlusspordi korraldamiseks vajalikele normidele vastavate ujulate järele on nii Tallinnas kui Eestis üldisemalt suur puudus. Linnavalitsuse plaani kohaselt seatakse Varraku 14a ja Varraku 14b kinnistutele 50 aastaks hoonestusõigus riigihankel parima pakkumise teinud kontsessionääri kasuks. Hoonestaja ülesandeks on rajada viie aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest FINA olümpiastandarditele (FINA Olympic Standard Pools) vastav ujula, kus on vähemalt kaks basseini: 50-meetrine ja 25-meetrine. Samuti on hoonestaja kohustuseks ehitada ujula teenindamiseks mõeldud parkla. Tallinna linn rajaks alale avalikuks kasutuseks jääva tee, bussipeatuse ja haljasala.

Varraku 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestas Tallinna linnavalitsus 4. oktoobril 2017.