Tallinna linnavalitsus tegi Muinsuskaitseametile ettepaneku võtta Suurtüki 12 kinnistul asuv ajalooline auruvedurite pumbamaja ja raudtee töökoja hoone ehitismälestistena ajutise kaitse alla.

„Need hooned on väärtuslikud näited 19. saj lõpu ja 20. saj alguse utilitaarsest raudteearhitektuurist ja esindavad 1870. aastatel alanud vanalinna läänekülje muldkindlusvööndi kohandamist linna peamiseks raudteesõlmeks,“ rõhutas abilinnapea Andrei Novikov. „Tallinna Linnaplaneerimise Amet tellib pärast hoonete ajutise kaitse alla võtmist eksperdihinnangu nende mälestiseks tunnistamiseks.“

Suurtüki 12 kinnistul paiknev pumbamaja püstitati 19. saj lõpul auruvedurite varustamiseks veega. Ehitise välisilmes on säilinud esimese korruse paekivist krohvimata müüritis, teise korruse horisontaal- ja vertikaallaudisega kaetud ümarpalkseinad ja katusel paiknev valgustorn. Nõukogude perioodil on hoone varasemale ühekorruselisele hooneosale ehitatud peale punastest tellistest paagiruum. Töökojahoone rajati 20. sajandi alguses enne I Maailmasõda. Hoone välisarhitektuuris väärib tähelepanu jõuliste pilastritega liigendatud ja tellistest sillustega puhta vuugiga paekivist müüritis, samuti erandlik rauast kanduritel kaarkatus. 2015. aasta põlengu käigus hävines tõrvapapiga kaetud laudkatus.

Novikov tõdes, et Eesti Raudtee soov Skoone bastioni naabruses asuv Suurtüki tn 12 kinnistu enampakkumisel erastada kahjustab linna huve arendada suure ajaloolise väärtusega piirkond terviklikult kasutatavaks puhkealaks. „Oleme teada andnud, et linn on avalike huvide täitmise eesmärgil huvitatud Suurtüki tn 12 kinnistu ja sellel asuvate ajalooväärtuslike hoonete omandamisest, ühtlasi ka viidanud, et kinnisvaraarenduse seisukohalt on selle kinnistu soetamine eraomaniku jaoks perspektiivitu. Sellele vaatamata kavatseb Eesti Raudtee teha uue katse see avalikul enampakkumisel maha müüa.“

Eesti Raudtee katse müüa Suurtüki 12 asuv kinnistu enampakkumisel 3 miljoni eurose alghinnaga kukkus läbi, kuna tähtajaks ei tehtud ühtegi pakkumist. Suurtüki tn 12 kinnistu asub Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja sellele rakenduvad ranged muinsuskaitsealased piirangud.