Tallinna linn osaleb koos 20 Euroopa linnaga Bloomberg Philanthropies ja Harvardi ülikooli juhitavas rahvusvahelises programmis, mille eesmärgiks on avalike teenuste innovatsioon ja arendus. Tallinna fookus on seatud detailplaneeringute teenuse kasutajakogemuse parandamisele, mis viib kasutajakesksete lahenduste väljatöötamiseni ja hõlbustab oluliselt teenuse kättesaadavust.

Tallinnast osaleb programmis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ivari Rannama ja linna digiteenistuse direktor Martin Männil. Teenuse disaini juures osalevad programmi väliseksperdid Londoni disainiagentuurist FutureGov ja kümmekond spetsialisti nii Tallinna Strateegiakeskusest kui Linnaplaneerimise Ametist. Protsessi jooksul on kogutud kasutajate tagasisidet ja kaardistatud nende vajadusi ning loodud ja testitud planeeringute registri kasutajavaate prototüüpe. Hetkel ollakse programmiga poole peal ja testitud lahendused peaksid valmima 2021. aasta septembris.

Programmi raames keskendutakse detailplaneeringute protsessi arendamises kolmele aspektile: planeeringu lahenduste ja protsessi kommunikatsiooni parandamine, tagasisidestamise protsessi kvaliteedi tõstmine ning ruumiloome protsessi sidustamine linna suurema pildiga. Linlastele tuntav kasu on see, et neid kaasatakse ruumiplaneerimise juba varases staadiumis ning muudetakse detailplaneeringute mõistmine lihtsamaks.

„Läheneme teenusele linnakodaniku vaatest ja selle nurga alt, et paljudel teenustel on Tallinn tema ainuke teenusepakkuja ning seda olulisem on silmas pidada tema vajadusi,“ selgitab Rannama. „Programmi käigus veendusime, et inimestele läheb linnaruum ja keskkond, kus nad viibivad, väga korda ning mida lähemal on planeeritavad objektid nende kodule, seda suurem on ka nende huvi. Seetõttu on hästi oluline, et info selle kohta, mida linnaruumi planeeritakse, jõuaks linlasteni õigel ajal ja oleks arusaadav.“