Tallinna linnavalitsus toetab Soome ja Eesti vahelise raudteetunneli rajamiseks vajalike uuringute kiiret algatamist

Tallinna linna seisukohalt on oluline, et uuringu ala hõlmaks ka Tallinna ja Helsingi linnasüdant, sealhulgas Vanasadama piirkonda ning kiire ühendus tagatakse mõlema linna ajalooliste linnasüdamete vahel, teatas linnavalitsus.

Linnavalitsuse teatel on Helsingi–Tallinna kaksiklinn mõeldav juhul kui kahe linna vahele luuakse kiire ühendus, mis võimaldab mõlema linna elanikele igapäevast mugavat liikumist, näiteks maa-aluse raudteega, ning mis tugevdab mõlema linna keskuste atraktiivsust ja kompaktset arengut. Seejuures on linnavalitsus seisukohal, et ühendused mõlema linna lennujaamaga ja Rail Balticu raudteega on samuti vajalikud kaksiklinna regionaalse mõõtme tugevdamiseks ning kaubaveo korraldamiseks.

Tallinna linnavalitsus kuulas kolmapäevasel istungil ära informatsiooni Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse kavandamise hetkeseisust. “Tallinna linnavalitsus on seisukohal, et kavandatav taristuprojekt peab arvestama Tallinna linna pikaajaliste arenguvajadustega,” ütles abilinnapea Andrei Novikov pressiteate vahendusel.

Allikas: BNS

“Tallinna ja Helsingi vahele rajatav kiire püsiühendus tooks kaudselt suurt kasu nii Eestile, Soomele kui ka kogu regioonile,” lisas Novikov, kelle sõnul on püsiühenduse loomine alusuuringute kohaselt tehniliselt võimalik.

Tallinna arenguperspektiivi arvestades märkis Novikov, et tunneli rajamisel tuleb arvestada, et meretransport autode ja kaupade veoks saab toimuma valdavalt Muuga sadamast või teistest mitte Tallinna kesklinnas asuvatest sadamatest. Tema sõnul tuleb arvestada ka püsiühenduse rajamisega kaasnevast eeldatavast kaubaveo mahu kasvust tuleneva võimaliku raudteetaristu arendamise vajadustega Tallinna regioonis.

Kaksiklinna moodustumine muudaks abilinnapea arvates piirkonna regiooni tõmbekeskuseks ning atraktiivseks suurematele investeeringutele ja kultuurisündmustele ning meelitaks kohale parimaid talente.

Püsiühenduse rajamise eeldatavaks kogukuluks on prognoositud 9 kuni 13 miljardit eurot. Raudteetunneli pikkuseks on arvestatud umbes 90 kilomeetrit ning reisirongide läbimisajaks kavandatud 30 minutit.

Peter Vesterbacka juhitav Finest Bay Area Development Oy ja Touchstone Capital Partners Ltd sõlmisid märtsikuu alguses 15 miljardi euro suuruse vastastikuste kavatsuste protokolli Soome ja Eesti vahelise tunneli rahastamiseks, mille kohaselt antakse kolmandik rahastusest omakapitalina ning kaks kolmandikku laenuna.

Hiina fond saab vähemusosaluse ning kohustub andma projektile laenu. Varem on tunnelit nõustunud rahastama Dubai fond ARJ Holding 100 miljoni euro ulatuses.

Eestis on Finest Bay Area Development esitanud rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks. Ministeerium teeb sellele praegu eelanalüüsi, lõplik otsus, kas planeering algatada või mitte, tuleb teha uuel valitsusel.