Tänavu annab Tallinna linn restaureerimistoetusi 37-le miljööväärtusliku ja muinsuskaitse all oleva hoone omanikule kogusummas 245 000 eurot.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on restaureerimistoetuste eesmärgiks Tallinnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. „Toetus innustab omanikke ajaloolisi originaaldetaile restaureerima ning aitab tasakaalustada muinsuskaitseseadusest ja miljööväärtuslikest hoonestusaladest tulenevaid piiranguid eraomandile,“ täpsustas Novikov. „Toetused on mõeldud Tallinnas asuvate kultuurimälestiste ning arhitektuuriliselt väärtuslike hoonete restaureerimiseks. Käesoleval aastal soovime restaureerimistoetusega aidata kaasa ka restauraatorite ja restaureerimisettevõtete sissetuleku säilitamisele. Tegemist on küllaltki spetsiifilise valdkonnaga, kus piisavate teadmistega töötajate hoidmine on oluline.“

Restaureerimistoetusi saavad taotleda juriidilised- ja eraisikud, mittetulundusühingud ja korteriühistud.

Huvi restaureerimistoetuste vastu on viimastel aastatel suurenenud. Käesoleval aastal esitati tähtajaks 2. märtsil kokku 80 taotlust tööde kogusummas veidi üle 2,2 miljoni euro. Tallinna Linnaplaneerimise Amet rahuldas 37 taotlust ja otsustas toetada kogusummas 245 000 eurot.

Eelmisel aastal esitati ametile kokku 63 taotlust töödele kogusummas 725 000 eurot. Toetusi eraldati 32 taotlejale kogusummas 216 000 eurot.