Tallinna Linnaplaneerimise Amet tänas teisipäeval Hobuveskis 2018. aastal eeskujulikult restaureeritud hoonete omanikke, projekteerijaid ja ehitajaid ning väärikaid Tallinna muinsuskaitsetegelasi nende pikaaegse panuse eest.
Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul väärib restaureerimine tähelepanu ja tunnustust: „Restaureerimine eeldab omanikelt kannatlikkust, teadmisi ning olulist rahalist panust. See esitab tavapärasest suuremaid nõudmisi ehitajatele ning väljakutseid projekteerijatele ja järelevalvele. Muinsuskaitse all olevat pärandit on Eestis vähe ja seda tuleb kaitsta, hoida ja hooldada võimalikult hästi, et säilitada see tulevastele põlvedele. Tallinna linn jätkab aastatepikkust traditsiooni ja tunnustab eeskujulikult restaureeritud mälestiste, muinsuskaitsealal paiknevate hoonete ning miljööaladel paiknevate hoonetega seotud isikuid, kes on väärikalt taastanud väärtusliku hoone või päästnud need hävimisest.“

Hobuveski (Lai tn 47) eeskujuliku restaureerimise eest tunnustati Tallinna Linnateatrit. Parimaks restaureeritud hooneks vanalinnas 2018. aastal tunnistati Lai tn 33, mille eest sai preemia Suurtüki korteriühistu ja tunnustuse ehitusettevõte Trust Ehitust. Vanalinnas tõsteti tunnustavalt esile ka Pikk tn 69 restaureerimine, mille võttis ette Hotel Regent Tallinn. Hoone eeskujuliku restaureerimise eest tunnustatakse ka Mart Keskküla ja tema restaureerimisettevõtet Restor ning interjööri maalingute restaureerimise eest KAR-Gruppi. Vanalinnas leidis ära märkimist ka Vanalinna Hariduskolleegiumi põhikooli hoone Pühavaimu tn 8. Restaureerimise eest tunnustati kooli asutajat ja direktorit Kersti Nigeseni. Tunnustuse pälvis ka hoone tellija Haridusameti esindaja Peeter Raudnagel. Hea sisekujunduslahenduse väljatöötamise eest tunnustati sisearhitekt Tiiu Lõhmust.

Väljaspool vanalinna tõsteti tunnustavalt esile Eesti Kunstiakadeemia uue hoone eeskujulikku restaureerimist ja selle kohandamist uuele kasutusele. Kotzebue ja Põhja puiestee nurgal asuv hoone projekteeriti algselt tehasehooneks. See ümberkujundamine haridusasutuse vajadustele oli tõsine väljakutse nagu ka muinsuskaitseline järelevalve, mille eest tunnustati Maris Mändelit ja tema ettevõtet Restklubi OÜ. Restaureerimistööd on plaanis ka Tallinna kesklinna uhkes juugendmajas Roosiktrantsi tn 15 – eeskujulike muinsuskaitse eritingimuste koostamise eest tunnustati ettevõtet Anteris OÜ. Restaureerijaid tunnustati ka Kadriorus asuvate ajalooliste korterelamute restaureerimise eest. Weizenbergi tn 7 korterelamu eeskujuliku restaureerimise eest tunnustati hoone eest hoolitsevat korteriühistut. Keeruka katuse restaureerimise eest tunnustati ka ettevõtet Valtsimees OÜ. Halvas seisukorras fassaadid said korda ka Narva maantee 32 hoonel. Põhjalikud värviuuringud hoone algse ilme taastamiseks tegi eeskujulikult Claudia Valge (Enne OÜ). Eeskujuliku restaureerimisprojekti eest tunnustati Helle-Triin Hansumäed (Mudel OÜ).

Suurepärase töö eest Tallinna parkide korrastamisel tunnustati maastikuarhitekti Kersti Lootust ja tema meeskonda ettevõttes Lootusprojekt. Kersti Lootus on osalenud nii vanalinnas asuva Kitseaia, Toompea lossi juures asuva Kuberneri aia kui ka paljude teiste kaunite kohtade kujundamisel. Suurepärase töö eest vanalinna ja muinsuskaitseala haljasalade väljaehitamisel pälvis tunnustuse Ülle Grišakov ja tema meeskond ettevõttest Kivisilla OÜ.

Eelmisel aastal tõusid miljööväärtuslikul hoonestusalal esile Tallinna linna toetusega restaureeritud hooned. Kalamaja miljööväärtuslikul hoonestusalal tunnistati parimaks restaureeritud hooneks Kopli tn 38 tänavaäärne korterelamu – preemia sai Korteriühistu Kopli 38, kelle ettevõtmisel ennistati omapärase ajaloolise hoone fassaadid, restaureerimistööde teostamise eest pälvis tunnustuse Madis Ahman osaühingust Renovedur. Lasnamäel paiknevas Sikupilli stalinistliku klassitsismi stiilis miljööväärtuslikul hoonestusalal tunnistati parimaks restaureeritud hooneks Majaka tn 42 korterelamu – premeeriti korteriühistut Majaka 42, ühtlasi tunnustati Majaka tn 42 hoone ehitusprojekti koostajat Külliki Margnat ja hoone ehitusjärelevalve teostajat Margus Aavasalu ettevõttest Lahepartner OÜ asjatundliku töö eest.

Torupilli miljööväärtuslikul hoonestusalal pälvivad esile toomist kaks juugendlikku puithoonet Laulupeo tn 5 ja Laulupeo tn 18. Laulupeo tn 5 omanikku Tarmo Villemsit tunnustati hoone miljöötundliku korrastamise eest ja Apex AB arhitekti Janar Blehnerit eeskujuliku ehitusprojekti koostamise eest. Korteriühistut Laulupeo 18 tunnustati Laulupeo tn 18 korterelamu korrastamise ja selle algupärase välisilme taastamise eest. Dia Project Management OÜ arhitekti Kaire Rjadnev-Meristot tunnustati Laulupeo tn 18 hoone ehitusprojekti eeskujuliku koostamise eest ja Herki-Sven Selli ettevõttest Hst Ehitus OÜ hoone asjatundliku korrastamise eest.

Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik kutsub mälestiste, miljööaladel asuvate majade ning väärtuslike ajalooliste hoonete omanikke üles senisest enam tähelepanu pöörama detailidele: „Ajalooliste hoonete taastamine on aeganõudev protsess, milles on väga tähtis osa projekteerimisel ja hilisemal järelevalvel, et hoone väärtust loovad detailid kaduma ei läheks. Tallinna Linnaplaneerimise Amet on hoonete omanikke ja restaureerijaid toetanud mitte ainult hea nõuga, vaid andnud ka restaureerimisetoetusi.“

Tallinna linn toetab kultuurimälestiste, vanalinna muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringus väärtuslikuks määratud hoonete säilitamist iga-aastase restaureerimistoetusega. Toetust antakse hoonete konserveerimiseks, algsel kujul taastamiseks ja optimaalsete säilitustingimuste tagamiseks.

Käesoleva aasta linnaeelarvest eraldati restaureerimistoetusteks ja preemiateks 225 000 eurot. Toetust said 32 taotlejat. Suurim toetus oli 20 000 eurot, mis moodustas restaureerimistöö maksumusest 58% (maksimaalne toetuse määr on 75%). Kirikurenessansi programmist antakse toetust ka Tallinna kirikute restaureerimiseks ja seal asuvate vallasmälestiste konserveerimiseks.