25. mail tunnustas restoranis „Mon Repos“ muinsuskaitsepreemiatega parimaid pealinna vanade hoonete restaureerijaid.

„Tallinna linn jätkab aastatepikkust traditsiooni ja tunnustab eeskujulikult restaureeritud mälestiste, muinsuskaitsealal paiknevate hoonete ning miljööaladel paiknevate hoonetega seotud isikuid, kes on väärikalt taastanud väärtusliku hoone või päästnud need hävimisest,“ ütles TLPA juhataja Anu Hallik-Jürgenstein. „Restaureerimine väärib tähelepanu ja tunnustust, sest nõuab kannatlikkust, teadmisi ning olulist rahalist panust. Muinsuskaitse all olevat pärandit on Eestis vähe ja seda tuleb kaitsta, hoida ja hooldada võimalikult hästi, et säilitada see tulevastele põlvedele.“

Muinsuskaitse tähelepanu pälvis muuhulgas osaühingut Perton Ehitus OÜ Kadrioru miljööalal paikneva J. Kunderi tn 25 korrastamise eest.

Perton Ehitus on enam kui üheteistaastase tegevusaja jooksul seadnud eesmärgiks koduse ja mugava elukeskkonna loomise. Ettevõte tegeles algusaastatel ajalooliste hoonete taastamisega, lisades neile tänapäevase kodu puhul hinnatavaid väärtusi ja tänapäevaseid energiasäästlikke tehnilisi lahendusi.

Täna on ettevõtte keskendunud uusarendustele peamiselt Kesklinnas, pöörates tähelepanu piirkonnale väärtustele ja võimalustele, mida uus kodu oma elanikele pakub. Uusarenduste puhul on võetud eesmärgiks modernse arhitektuurikeelega kodude ehitamine, millega proovitakse luua silda miljööväärtuslike taastatud hoonete ja uuselamute vahele.