Tallinna linnavalitsus soovib muuta korteriühistutele toetuste taotlemise ja taotluste menetlemise lihtsamaks ning esitas sel eesmärgil linnavolikogule kõik korteriühistutele mõeldud toetuste andmise põhimõtted ühte õigusakti koondava määruse eelnõu.

„Määruse eelnõu kohaselt toimub uuest aastast kõigi toetuste taotlemine elektrooniliselt,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „See teeb toetuste taotlemise ja eraldamise protsessi märksa kiiremaks ja tõhusamaks.“

Toetusi saab taotleda Tallinna toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (TTR).

Eelnõu sätestab korteriühistutele koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja toetusmeetmete „Roheline õu”, „Fassaadid korda” ja „Hoovid korda” raames toetuste andmise tingimuste, taotluste menetlemise ja toetuste väljamaksmise regulatsiooni. Hoovikorrastustoetuse taotlusi menetlevad linnaosa valitsused, ülejäänud toetuste taotlusi menetleb Tallinna Linnavaraamet.

Koolitustoetuse suurus on 130 eurot aastas. Tallinna linn toetab Eesti Korteriühistute Liidu või Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu korraldatud koolitustel osalemist.

Ekspertiisitoetuse eesmärk on toetada korterelamute rõdude ja varikatuste tehnoseisundi kontrolli, et tagada nende turvalisus. Toetust makstakse kuni 70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta.

Haljastustoetuse eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks. Toetuse suurus on kuni 60% toetatavate tegevuste kuludest, kuid maksimaalselt 600 eurot aastas.

Renoveerimistoetus keskendub korterelamu energiatõhususe suurendamisele, toetust saab taotleda korterelamu fassaadi, katuse ja tehnosüsteemide ümberehitustööde tegemise korral. Toetus korterelamu kohta on kuni 10% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot ning 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu (supergraafika) loomise eest.

Hoovikorrastustoetuse eesmärk on parandada hoovide ilmet ja suurendada nende turvalisust. Toetuse suurus on 15–70% kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta. Meetme raames toetatakse teeremonti, kõnniteede rajamist, sademeveeprobleemide lahendamist, haljastuse, puhkealade, mängu- ja spordiväljakute rajamist, parkimisplatsi, prügimaja, rattamaja, ja piirdeaia rajamist, korteriühistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni liitumispunkti ümberehitamist, turvakaamerate paigaldamist ning hoovi inventari paigaldamist.

Renoveerimistoetust ja hoovikorrastustoetust saab taotleda 1. jaanuarist 2019 paberkandjal ja alates 1. veebruarist 2019 veebruarist TTR-is, teisi toetusi saab taotleda elektroonilises keskkonnas aasta algusest.

Korteriühistute toetamise meetmeteks eraldatakse 2019. aasta linnaeelarvest ühtekokku 850 500 eurot.