Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule vastuvõtmiseks Lasnamäele kavandatava haiglakompleksi detailplaneeringu, esimese etapina valmib lähiaastatel tervisekeskus, mille abil paraneb Lasnamäel eriarstiabi kättesaadavus.

Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringuga kavandatakse 28,10 ha suurusele maa-alale kuni kaheksa maapealse ja kolme maa-aluse korrusega haiglakompleks, kokku kuni kümme hoonet. Lisaks näeb detailplaneering ette haiglakompleksile juurdepääsuks olemasolevate tänavate laiendamise.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna Haigla projektiga linn tööd teinud juba mitu aastat ning tänavu veebruaris sõlmiti riigiga koostöölepe haigla asutamise ettevalmistamiseks. „Täna volikokku saadetud detailplaneering on esimene samm Lasnamäele planeeritava meditsiinilinnaku rajamiseks, mille eesmärk on teenindada mitte ainult Tallinna ja Harjumaa elanikke, pakkudes neile kaasaegset, ohutut ja patsienti säästvat tõenduspõhist ravi. Ent selline suur projekt saab teostuda siiski ainult riigi toel,“ rõhutas Kõlvart. „Esimese etapina valmib meditsiinilinnakusse lähiaastatel tervisekeskus, mis hakkab osutama perearstidele tööks vajalikku ambulatoorset eriarstiabi ning eriarstide konsultatsiooni teenust. Tervisekeskuse tugevuseks ja eeliseks on just pere- ja eriarstide ning toetavate spetsialistide tihe koostöö ja tervishoiuteenuste valik.“

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on plaanis koondada rajatavasse Lasnamäe tervisekeskusesse enam kui kümme eriala, näiteks taastusravi, silmahaigused, sisehaigused, kardioloogia, ortopeedia, psühhiaatria, hambaravi ja paljud teised erialad. „Seeläbi loome ühtlasi olukorra, kus saame tulevikus oma keskusega tagada stabiilse teenuse osutamise Lasnamäe linnaosas,“ tõdes Beškina. „Ühtlasi on linna laiem eesmärk luua kõikidesse linnaosadesse nüüdisaegsed tervisekeskused, mis pakuvad abivajajatele kvaliteetseid terviseteenuseid.“

Planeeritud Tallinna Haigla ala asub Paevälja asumis Narva maantee ja Maarjamäe paekalda vahelisel alal, teisel pool Narva maanteed paikneb elurajoon. Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta maa-ala Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohased kasutuotstarbed kogu planeeringuala ulatuses avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alaks.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist Tallinna Linnavolikogu poolt korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Planeerimisseaduse kohaselt kestab üldplaneeringu avalik väljapanek vähemalt 30 päeva.