Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikus 30.06 – 7.07.2016 Kaubamaja tn, Estonia pst, A. Laikmaa tn ja Rävala pst vahele jääva kvartaliosa arhitektuurivõistluse tingimuste eelnõu.

Avalikustamise eesmärgiks on koguda kokku seisukohad, millest peavad tulevikus lähtuma arhitektid, kes esitavad oma tööd arhitektuurikonkursile alale parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks.

Hetkel kehtib alal 2 detailplaneeringut. Gonsiori tn 2 // Kaubamaja tn 1 detailplaneering (kehtestatud aprill 2002) ning Rävala pst 6 detailplaneering (kehtestatud mai 2013). Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on lahendada mõlemad kinnistud ühtse kaasaegse südalinna rikastava terviklahendusega. Arhitektuurivõistluse tingimuste eelnõu avalik arutelu toimub 8. juulil kell 12.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne 18).

Arhitektuurivõistluse tingimuste eelnõu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikus tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses, Nunne tn 18, hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00.