Korterelamute hoovialade haljastamise projekti „Roheline õu“ hindamiskomisjon otsustas rahuldada 87 taotlust, korteriühistutele eraldatavate toetuste kogusumma on 39 860 eurot.

Rahuldatud taotluste seas on enim Lasnamäe korteriühistuid (18), järgnevad Kristiine (17), Põhja-Tallinn (16) ja Kesklinn (15).

„Hindamiskomisjonile esitati kokku 109 taotlust, seega jäi umbes viiendik taotlustest erinevatel põhjustel rahuldamata,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Küsitud toetuste kogusumma oli 51 062 eurot. Kõige enam sooviti toetust taimede ostuks ning puude raieks ja hoolduslõikuseks.“

Tallinna linna 2016. aasta eelarves on korteriühistute hoovide heakorrastamise ja haljastamisega seotud kulude katmiseks ette nähtud 40 000 eurot. Maksimaalne toetus on 600 eurot korteriühistu kohta ja toetuse määr kuni 60% kavandatud tegevuste kogumaksumusest.

Toetus makstakse välja pärast taotluses näidatud tegevuste elluviimist ja kohapealset kontrolli. Seejärel esitab korteriühistu linnavaraametile hiljemalt 10. septembriks toetuse väljamaksmiseks vormikohase kuluaruande koos lisadega.

Tallinna linn toetab projekti „Roheline õu“ kaudu korteriühistuid hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seotud kulude katmisel alates 2013. aastast. Projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks.

„See projekt on ehedaks näiteks, et elanikud ise saavad ümbritseva keskkonna jaoks palju ära teha,“ ütles Võrk. Abilinnapea tõdes, et heakorrastatud õuesid tekib üha juurde ning projektis osaleda soovivate korteriühistute hulk aina kasvab.

Toetus on ette nähtud puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks; lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks; muru rajamiseks ja sambla tõrjeks; puude raieks ja hoolduslõikuseks ning loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmiseks.

Projekt „Roheline õu“ on täienduseks juba aastaid edukalt toiminud „Hoovid korda“ projektile, mille raames on saanud toetust üle 1000 korteriühistu. Lisaks on linn toetanud enam kui 100 korteriühistut fassaadide korrastamisel.