Tallinna korteriühistud saavad taotleda toetust rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi teostamise kulude katteks.

„Ehitustehnilise ekspertiisi kulude hüvitamine ärgitab loodetavasti korteriühistuid rõdude ja varikatuste turvalisuse tagamisega tegelema, ütles abilinnapea Eha Võrk. „Ekspertiis annab rõdude ja varikatuste renoveerimiseks konkreetsed juhised ja soovitused.“

Tallinna Linnavaraameti hinnangul on toetuse prognoositav sihtgrupp kuni 3500 elamut. Toetus on ette nähtud Tallinna linnas tegutsevatele korterühistutele, mis on moodustatud enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamu haldamiseks. Toetust saab vaid 2018. aastal tehtud ehitustehnilisele ekspertiisile ning toetuse maksimaalmäär on 70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta.

Taotlemine käib läbi elektroonilise iseteeninduskeskkonna, mille leiab Tallinna linna koduleheküljelt. Taotlust saab esitada alles siis kui ekspertiis on teostatud ja kulud korteriühistu poolt kantud – taotlusele tuleb lisada nii ekspertiisiaruande koopia, ekspertiisi maksumust kajastav arve kui ka ekspertiisi eest tasumist tõendav maksekorraldus.

Võrk tõdes, et uuringud on tuvastanud vanemate korterelamute rõdude kehva ja kohati lausa ohtliku tehnilise olukorra – rõdudel on korrosioonist ning betooni pudenemisest tingitud kahjustused, kohati on tugevalt kahjustatud ning vajavad tõsisemat remonti või väljavahetamist ka sissekäikude varikatused.

„Paneelmajade sissekäikude varikatused ja väljaulatuvad rõdud vajavad järjepidevat jälgimist, hooldust ja remonti,“ rõhutas Võrk. „Tallinna korteriühistud peaksid kõik kortermaja väljaulatuvad ning ilmastiku mõjuvallas olevad osad – rõdupiirded, varikatused jm – üle kontrollima. Hoiatuseks meenutagem siinkohal näiteks 2012. aastal Lasnamäel aset leidnud suurpaneelelamu 4. korruse lodža piirdepaneeli varingut.“

Rõdupiirete kestvuse üheks oluliseks teguriks on küsitav ehituskvaliteet ja hooletu ekspluatatsioon, seda nii vanade kui ka uute hoonete puhul. Eriti oluline on rõdude hüdroisolatsiooni ja servaplekkide korrashoid ning rõduservade õigeaegne remont, samuti terasest ühenduselementide ja rõdupiirete korrosioonikaitse.

Eksperdid on välja toonud muuhulgas ehituspraagi, konstruktsioonide lubamatu ülekoormuse, kaitsva segukihi eraldumise armatuurist või segu ebatiheda külgnemise kinnitusega, mille tulemusena satub vesi kinnitustele. Amortiseerumist põhjustavad mõistagi ka välised faktorid (kõrgendatud niiskus, kemikaalide mõju) ja loomulik amortisatsioon, milleks on nt. keevisühendite piiratud ekspluatatsiooniaeg.