Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet viis läbi ajavahemikus 1. veebruarist kuni 30. juunini 2018 katseprojekti sotsiaalmajutusüksustes resotsialiseerimisplaani eesmärgid täitnud isikute toetamiseks vabaturult eluruumide üürimisel. Lühikese katseprojekti tulemusena leiti vabalt üüriturult korter 13-le inimesele.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul näitas katseprojekt, et sotsiaalmajutusüksuste teenustel viibib inimesi, kes on edukalt resotsialiseerimisplaani eesmärgid täitnud ning kelle sissetulek võimaldab endale iseseisvalt eluaset üürida, kuid tihti saavad takistuseks esmased korterite üürimisega seonduvad kulud.

„Linna poolt esmaste kulude hüvitamine on see stardipakk, mis toetab inimeste ühiskonnas toimetulekut ja iseseisvalt elama asumist, kuid kindlasti on olulisel kohal ka inimeste nõustamine ja igakülgne abistamine, et vajalikud sammud suurema iseseisvusega eluasemevormi suunas teha,“ tõdes Mölder.

Katseprojekti ajal keskenduti enam motiveeritud klientide abistamisele vabale üüriturule suundumiseks ning klientidele, kellel on regulaarne sissetulek juba pikemat aega. Enamikule projektis osalejatest hüvitati ühe (esimese) kuu üürisumma ning vajadusel tagatisraha maksumus, maksimaalselt 600 eurot, lisaks aidati neid üürikorterite otsimisel ja üürileandjatega läbirääkimistel.

Korterite üürimiseks kulus linnal kokku ligikaudu 5700 eurot. Resotsialiseerimisteenusel olid inimesed enne vabaturu üüripinna leidmist 2 kuust kuni 8,5 aastani.

„Sotsiaalmajutusüksuste järjekorrad on suured, tänasel päeval ootab sotsiaalmajutust alla 500 inimese. Et aga katseprojekt oli tulemuslik ning näitas, et linna toega on inimestel võimalik astuda samm iseseisvama elu poole ning vabastada koht järgmisele abivajajale, kavatseme sarnase projektiga alustada uuesti juba sel aastal,“ lisas Mölder.