Tallinna linnavolikogu kinnitas Tallinna osalemise kolmes TalTechi targa linna tippkeskuse projektis ning nõustus nende sildfinantseerimisega. Projektides osalemine aitab kaasa Tallinna kliimaeesmärkide saavutamisele, nutika linna arendamisele ning Euroopa rohepealinnaks pürgimisele.

Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimehe Andres Kollisti sõnul on tegemist innovaatiliste ja tulevikku vaatavate projektidega, mis on näide Tallinna võimekusest minna kaasa, arendada ning rakendada kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid. „Koostöös TalTechi ja Tallinna linnaga viiakse läbi hoonete sisekliima uuring. Sisekliima monitoorimine ja parandamine on väga oluline ka koroonaviirusest tingitud pandeemia kontekstis. Kavandatud on linnaruumi 3D mudelite loomine ja demokeskuse rajamine Tallinna südalinna, et neid kõigile linnakodanikele ja huvilistele eksponeerida,“ ütles Kollist. „Nõudepõhise transpordisüsteemi arendamisega püütakse jõuda olukorrani, kus  inimene saab olemasolevat ühistransporti, mikroliikuvusvahendeid ja viimase miili sõidukeid kasutades jõuda koduukselt soovitud sihtkohta: lennu- või raudteejaama, arsti juurde või mujale,“ lisas ta

Linnavolikogu liige Kadi Pärnits, kes samuti innovatsioonikomisjoni kuulub, avaldas lootust, et valdavalt teadusarendusele suunatud projektid toovad praktilist kasu tulevikus ka targa linnaruumi kujundamisele. „Hoonete energiasäästlikkuse edendamine läbi  reaalajas kogutavate andmete analüüsi võimekuse kasvatamise, 3D mudeli kasutamine rohealade kujundamisel ja nõudepõhine mitmekülgne transpordi teenus Rae vallast Ülemiste ja kesklinn suunal, on kahtlemata teemad, millest võiks tulevikus linnaelanikele kasu sündida,“ ütles Pärnits.

Projekti „Hoone suutlikkuse audit reaalajas – DigiAudit“ eesmärk on parandada hoonete kasutusaegset energiatõhusust ja sisekliimat suurte kinnisvaraportfellide digitaalse haldamise abil. Pidev energia, ventilatsiooni ja õhu kvaliteedi monitooring tekitab suurandmed, mille käsitlemiseks luuakse hoonete olukorra jälgimist, võrdlemist ja diagnostikat võimaldavad lahendused. Kokku on plaanitud IoT platvormiga ühendada 45 hoonet Tallinnas ja Tartus, mille abil arendatakse ja testitakse suutlikkuse monitooringut ja hooldusega seotud automaatset diagnostikat. Projekti kogumaksumus on 1 497 583 eurot, Tallinna linna osa on sellest 226 700 eurot, mille katab välistoetus.

Projekt „Tallinna-Helsingi digitaalne dünaamiline rohemudel – GreenTwins“ arendab Tallinna ja Helsingi digikaksiku rohekihistust ning loob Tallinna kesklinna nutika linnaplaneerimise virtuaalkeskuse. Rohekaksiku projektis luuakse Tallinna ja Helsingi linnale kohalikku haljastust kajastav 3D mudel koos seda toetava digikaksiku liidesega. Projekti teeb maailmas ainulaadseks rohekeskkonna digitaalne mudeldamine, mis võimaldab maastikumuutusi analüüsida ja katsetada täiesti uutel viisidel. Projekti kogumaksumus on 1 300 706 eurot, sellest Tallinna linna osa 320 000 eurot, mille katab välistoetus.

Projektis „Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks” testitakse nõudluspõhist transpordi terviksüsteemi alates reisija koduuksest kuni pealinna transpordi sõlmpunktidesse nagu Ülemiste transpordisõlm ja Tallinna sadam ja edasi üle mere Helsingisse. Seda saavutatakse lisades olemasolevale ühistranspordile isejuhtivad „viimase miili“ minibussid ja mikromobiilsuse lahendused. Projekti tulemuseks on tulevikulinna töötav infovahetuse platvorm ja mudel, mis on testitud reaalses linnakeskkonnas, samuti rakenduslik töövahendite komplekt linnade jaoks. Projekti kogumaksumus on 1 200 000 eurot, sellest Tallinna linna osa 150 064 eurot, mille katab välistoetus.

Aastatel 2021-2023 läbiviidavaid projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tegevuse „Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine“ raames. Tallinna linn nõustus projektide sildfinantseerimisega 649 000 euro ulatuses.