Tallinna Linnaplaneerimise Amet võttis statistiliselt kokku möödunud aasta ehituse ja detailplaneeringute alase töö. Statistika näitas, et ehituslube anti 2018. aastal välja kokku 1223 ja kasutuslube 1112.

Kui ehituslubade väljaandmine võrreldes 2017. aastaga vähenes 354 loa võrra, siis kasutuslubade arv on tõusnud. 2017. aastal olid need numbrid vastavalt 1577 ehitusluba ja 880 kasutusluba. Ameti poolt esitatud ettekirjutuste ja hoiatuste arv jääb samasse suurusjärku: 2018. aastal 133 ettekirjutust/hoiatust ja 2017. aastal 129 ettekirjutust/hoiatust.

„Ehitustegevuse vaibumise märki need arvud siiski ei kinnita, küll aga põhjalikumat tööd loa menetlemisel,“ märkis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. „Siinjuures on paslik meelde tuletada, et ehitusloa menetlust kiirendab kvaliteetne projekt. See tähendab, et ehitusprojekt peab olema kooskõlas kõigi nõuete ja lähtetingimustega nagu näiteks projekteerimistingimused ja planeeringud,“ rõhutas ta.

Detailplaneeringute osas on märkimisväärne, et planeeringuid algatati eelmisel aastal pea poole vähem võrreldes nende algatamise taotluste arvuga. 2018. aastal sai Linnaplaneerimise Amet kokku 54 detailplaneeringu algatamise taotlust. Volikogu otsusega algatati aasta jooksul 24 detailplaneeringut. 2017. aastal oli algatamise taotluste ja algatatud planeeringute arv võrdne ehk vastavalt 41 ja 41. Siinjuures tuleb silmas pidada, et pärast taotluse esitamist läheb planeeringu algatamisega aega, nii et see võib lükkuda ka järgmise aastanumbri sisse.

2018. aastal kehtestati 60 ning tunnistati kehtetuks 28 detailplaneeringut. 2017. aastal olid need arvud vastavalt 59 ja 23 ehk samas suurusjärgus.