Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geoinformaatika ja kartograafia osakond pälvis tänavusel geoinformaatika ja kartograafia erialakonverentsil ESRI päevad geoinfosüsteemi aasta teo preemia.

„Hea meel on tõdeda, et Tallinna GIS-valdkonna arengut ja spetsialistide järjepidavat panust sellesse on märgatud ja hinnatud,“ ütles auhinna vastu võtnud geomaatika teenistuse direktor Ivari Rannama ning kinnitas, et uute GIS- kaardirakenduste loomine ning olemasolevate teenuste täiustamine jätkub.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile määrati preemia GIS-tehnoloogia laiema kasutuselevõtu eest kogu linna organisatsioonis, linna ruumiandmete vabalt kättesaadavaks tegemise ning mitmete kodanikke kaasavate rakenduste eest.

„Aasta GIS-i tegu 2019“ konkursi hindamiskriteeriumideks on organisatsioonis, ühiskonnas või tööprotsessides tänu GIS-tehnoloogiale muudatuste loomine, laiem positiivne mõju GIS-i valdkonna, -tehnoloogia ja kasutajaskonna arengule ning uudsed, pretsedenti loovad ja innovaatilised lahendused.

Teisteks finalistideks olid Tallinna Reaalkool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Saksa gümnaasium ühise õpilasprojekti „Kooli ja omavalitsuse koostöö Tallinna virgestusalade kaardistamisel“ eest ning Maa-amet Eesti ruumiandmete vabalt kättesaadavaks tegemise eest.

Lisaks auhinnatud lahendustele avalikustas Tallinna Linnaplaneerimise Amet eelmisel nädalal Tallinna geoportaalis kaks uut kaardirakendust: Tallinna aadressitähiste kaardirakenduse tänavasiltide ja majanumbrite nõuete vaatamiseks ning kolmemõõtmelise linnamudeli esimese versiooni.