Tallinna linnavalitsus nimetas täna Ivari Rannama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ametikohale alates 1. jaanuarist 2021.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja valiti konkursi korras. Valikukomisjoni kuulusid abilinnapea Andrei Novikov, linnakantsler Kairi Vaher ja linna personalidirektor Vilve Raik. Komisjon tegi ettepaneku nimetada ameti juhataja ametikohale Ivari Rannama.

Uuest aastast Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhina alustav Ivari Rannama selgitas, et peab uues ametis oluliseks süsteemset ja järjepidevat tööd. „Minu olulisim eesmärk on hoida fookuses Tallinna arengustrateegia 2035 elluviimist, et Tallinnast saaks roheline maailmalinn,“ rääkis Rannama ning lisas, et vähem tähtis ei ole ka töötajate väärtustamine. „Pean oluliseks prioriteediks toetada kolleege, pakkudes neile arenguvõimalusi, paindlikke töötingimusi, kaasaegseid töövahendeid ja toetavat töökeskkonda. Motiveeritud töötajad aitavad kaasa sellele, et toimuks linnakodanike vajadustest lähtuv teenuste disain, mille raames hoitakse kokku kõigi jaoks piiratud ressurssi – aega,“ märkis Rannama.

Ivari Rannama on omandanud 2006. aastal kõrghariduse Tartu Ülikoolis geoinformaatika ja kartograafia erialal. Ta omab 16-aastast avaliku sektori töökogemust geoinformaatika, geomaatika ja planeeringute valdkonnas, sealhulgas 14-aastast kogemust Tallinna Linnaplaneerimise Ametis, millest omakorda üle poole on ta töötanud teenistuse juhina ning viimased kaks kuud ameti juhataja ülesannetes.