Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Linnateater ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja riigihanke „Tallinna Linnateatri arhitektuurne ideekonkurss“.

„Tallinna Linnateatri kvartali arhitektuurivõistluse eesmärgiks on linnateatri hoonekompleksi arendusele parima ruumilise terviklahenduse leidmine. See on ettevalmistavaks sammuks teatri vanalinna kinnistu arendamisel ja teatritöökodade väljaehitamisel,“ ütles linna haldusdirektor Viljar Meister. „Teatavasti on riik ja Tallinna linn lubanud sellesse ühiselt panustada.“

Ideekonkursile esitatavatest töödest parima väljaselgitamiseks moodustatud žüriis on esindatud Tallinna Linnateater, Tallinna linn, Eesti Arhitektide Liit, Kultuuriministeerium ning Muinsuskaitseamet. Žüriid juhib Tallinna Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen. Ideekonkurssi tulemused saavad teatavaks järgmise aasta veebruari kuu lõpus.

Arhitektuurse ideekonkursi võidutöö alusel alustatakse Linnateatri kvartali väljaehitamist Laia ja Aida tänava vahelisel alal koos Põrgulava laiendamisega. Planeeritav Põrgulava juurdeehitus võimaldab suurendada nii lava kui publikuosa, laiendatavasse saali on planeeritud minimaalselt 350 kohta. Aida tänava äärde ehitatakse uued laopinnad, mis võimaldavad lahendada rekvisiidi-, kostüümi-, grimmi, heli- ja valgusosakonna ruumiprobleemid.

Ühtlasi muutub laiendusega võimalikuks rajada keldrikorrusele ka üks väiksem, 130-kohaline teatrisaal ning ka Lai 25 spordisaal kohandatakse väikseks, 100-kohaliseks saaliks. Hoonesse lisandub ka kaks uut proovisaali.

Lavaaugu kohal säilib tänavaga samal tasapinnal paiknev sisehoov, mis võimaldab Linnateatril ka edaspidi vabaõhulavastusi välja tuua. Muul ajal on sisehoov tulevikus linnarahvale avatud ning sinna on võimalik planeerida erinevaid vaba aja veetmise võimalusi suvekohvikutest liuväljani.

Tallinna Linnateatri arendamisel on seatud eesmärgiks, et 2018. aastal toimub teatrikompleksi projekteerimine ning aastatel 2019–2020 ehitustööd. Hoonetekompleksi väljaehitamise lõplik maksumus selgub projekteerimise käigus ja ehitushanke tulemusena.

Võistlust tutvustav infopäev toimub kolmapäeval, 20.detsembril algusega kell 11 Linnateatris. Teatri plaane ja võistlust tutvustavad nii teatri esindajad kui võistluse lähteülesande koostaja Jaak Huimerind. Huvilistel palutakse eelregistreerida e-posti aadressil hardi.alliksaar@tallinnlv.ee

Tallinna Linnateatri arhitektuurse ideekonkursi preemiafond on 41 000 eurot – I auhind
14 000 eurot; II auhind 11 000 eurot; III auhind 8 000 eurot; I Eriauhind 4 000 eurot; II Eriauhind 4 000 eurot.