Tallinna Linnateatri arhitektuurse ideekonkursi hankele esitati 13 osalemistaotlust ja ideekavandit.

Tallinna Linnateatri arhitektuurse ideekonkursi osalemistaotlused avati 14. veebruaril kell 14. Pärast osalejate kvalifitseerimist koguneb ekspertidest koosnev žürii ideekavandite hindamiseks ja nende seast võidutöö valimiseks märtsikuu algul. Lisaks võidutööle antakse välja teise ja kolmanda koha auhind ning kaks eripreemiat.

„Tallinna Linnateatri kvartali arhitektuurivõistluse eesmärgiks on linnateatri hoonekompleksi arendusele parima ruumilise terviklahenduse leidmine,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „See on ettevalmistavaks sammuks teatri vanalinna kinnistu arendamisel ja teatritöökodade väljaehitamisel. Teatavasti on riik ja Tallinna linn lubanud sellesse ühiselt panustada.“

Tallinna Linnateatri arhitektuurse ideekonkursi viivad läbi ühiselt Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Linnateater ja Eesti Arhitektide Liit välja. Ideekonkursile esitatavatest töödest parima väljaselgitamiseks moodustatud žüriis on esindatud Tallinna Linnateater, Tallinna linn, Eesti Arhitektide Liit, Kultuuriministeerium ning Muinsuskaitseamet. Žüriid juhib Tallinna Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen.

Arhitektuurse ideekonkursi võidutöö alusel alustatakse Linnateatri kvartali väljaehitamist Laia ja Aida tänava vahelisel alal koos Põrgulava laiendamisega. Planeeritav Põrgulava juurdeehitus võimaldab suurendada nii lava kui publikuosa, laiendatavasse saali on planeeritud minimaalselt 350 kohta. Aida tänava äärde ehitatakse uued laopinnad, mis võimaldavad lahendada rekvisiidi-, kostüümi-, grimmi, heli- ja valgusosakonna ruumiprobleemid. Ühtlasi muutub laiendusega võimalikuks rajada keldrikorrusele ka üks väiksem, 130-kohaline teatrisaal ning ka Lai 25 spordisaal kohandatakse väikseks, 100-kohaliseks saaliks. Hoonesse lisandub ka kaks uut proovisaali. Lavaaugu kohal säilib tänavaga samal tasapinnal paiknev sisehoov, mis võimaldab Linnateatril ka edaspidi vabaõhulavastusi välja tuua. Muul ajal on sisehoov tulevikus linnarahvale avatud.

Tallinna Linnateatri arendamisel on seatud eesmärgiks, et 2018.-2019. aastal toimub teatrikompleksi projekteerimine ning aastatel 2019–2021 toimuvad ehitustööd ja sisustamine. Hoonetekompleksi väljaehitamise lõplik maksumus selgub projekteerimise käigus ja ehitushanke tulemusena.

Korraldaja poolt väljamaksmisele kuuluv auhinnafond on brutosummas 50 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt: I auhind 17 000 eurot, II auhind 13 500 eurot, III auhind 9 500 eurot, I eriauhind 5 000 eurot, II eriauhind 5 000 eurot. Ideekonkursi auhinnafondi I auhinda toetab 9000 euroga Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.