Tallinna linnavalitsus algatas Kreutzwaldi 14 ja Gonsiori 21 krundi ja lähiala planeeringu, mille eesmärk on anda ehitusõigus rahvusringhäälingu uue telemaja rajamiseks.

„Koostatava planeeringuga on kavas ühendada Kreutzwaldi 14 ja Gonsiori 21 krundid ja lubada ehitada uue ja vana raadiomaja vahele kuni kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega uus telemaja. Detailplaneeringu algatamist taotles mullu aprillis Eesti Rahvusringhääling,“ ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Detailplaneeringu algatamine võimaldab alustada planeeringu koostamisega. Pärast algatamist on võimalik kõigil huvitatutel esitada oma arvamusi kavandatava planeeringu kohta. Planeeringu koostab erialase ettevalmistusega planeerija koostöös ala elanike, kinnistute omanike ja puudutatud isikutega, kuid koostamisse kaasatakse kõik selleks soovi avaldanud isikud.

Detailplaneeringu linnaehitusliku idee aluseks on 2018.–2019. aastal läbi viidud ideekonkursi võitnud Kadarik Tüür Arhitektid OÜ töö „Roheline lina”.

Planeeritavale alale jäävatel kinnistutel paikneb praegu rahvusringhäälingu kasutatav kümnekorruseline uus raadiomaja ja viiekorruseline vana raadiomaja, mis on praegu tuntud ka kui uudistemajana. Hooned on omavahel ühendatud galeriiga.

Rahvusringhäälingu hoonekompleks paikneb kvartalis, mille eriilmelised hooned on eri ajajärkudel ehitatud ning erineva kasutusotstarbega. Raua põigu, Raua tänava ja Kreutzwaldi tänava äärde jäävad traditsioonilisel, perimetraalsel hoonestusviisil ehitatud elamud või äriruumidega elamud.

Uus raadiomaja kvartali lõunaosas, mis valmis 1972. aastal, on ehitatud modernistlikest linnaehituslikest põhimõtetest lähtuvalt. Hoone on linnaruumiline dominant, mis rõhutab oma kõrguse, kuju ja paiknemisega Gonsiori ja Kreutzwaldi tänava ristumist linnaruumis. Gonsiori 21 kinnistul asuv uus raadiomaja tunnistati 1997. aastal kultuuriministri määrusega arhitektuurimälestiseks.

Planeeritava alaga piirneb Raua 6 kinnistu Tallinna 21. Kooli õppehoone ja staadioniga. Kreutzwaldi tänava vastasküljel paiknevad 1920.–1930. aastatel kinnisel hoonestusviisil ehitatud elamud. Teisel pool Gonsiori tänavat asub Politseipark. Uue raadiomaja suhtes diagonaalis üle Kreutzwaldi tänava ja Gonsiori tänava ristmiku jääb Hiltoni hotell.

Planeeringu senise menetluse dokumendid on avaldatud Tallinna Planeeringute Registris: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP045040